Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta aika sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp -mietinnön kanssa
HE 198/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisestaUaV,HaV,PuV huhti/toukokuussa
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaHaV,LaV,PuV,TrV kevätistuntokaudella
K 18/2017 vpHallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017 huhtikuussa
Lausuntoa varten
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV HE 15/2017 vp käsittelyn päättymisen jälkeen
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV12.04.2018
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV kevätistuntokaudella
HE 180/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LaV06.04.2018
HE 201/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiFsUU 3/2018 rd, PuVL 3/2018 vp,PeV22.03.2018
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiPeV,UaV,LaV,LiV,PuV,TrV kevätistuntokauden lopussa
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,UaV,HaV,LaV,LiV,TrV kevätistuntokauden lopussa
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV kevätistuntokaudella
HE 9/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksiLaV,PeV huhtikuussa
HE 13/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiStV,YmV,TyV,PeV,SiV
HE 15/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskienVaV,TyV,PeV,HaV
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiVaV,PeV,TyV,HaV,TaV
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ShUU 1/2018 rd, StVL 1/2018 vp, EkUU 1/2018 rd, TaVL 1/2018 vp, LaUU 1/2018 rd, LaVL 1/2018 vp, MiUU 2/2018 rd, YmVL 2/2018 vp, GrUU 61/2017 rd, PeVL 61/2017 vp, AjUU 13/2017 rd
Lausuntoa varten
HE 198/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisestaUaV,HaV,PuV
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiPeV,UaV,LaV,LiV,PuV,TrV
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,UaV,HaV,LaV,LiV,TrV
valtiovarainvaliokunta
HE 15/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskienVaV,TyV,PeV,HaV
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiVaV,PeV,TyV,HaV,TaV
Mietintöä varten
HE 178/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisestaKoUU 6/2018 rd, LiVL 6/2018 vp20.03.2018
HE 7/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta20.03.2018
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV kesäkuu
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 20/2017 vpValtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017 vko 17/2018
Lausuntoa varten
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaHaV,LaV,PuV,TrV vko 15/2018
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiPeV,UaV,LaV,LiV,PuV,TrV vko 15/2018
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,UaV,HaV,LaV,LiV,TrV vko 15/2018
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta Kevätkausi 2018
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV Kevätkausi 2018
HE 77/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 42/2017 rd, PeVL 42/2017 vp Huhtikuu 2018
HE 201/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiFsUU 3/2018 rd, PuVL 3/2018 vp,PeV kevätistuntokausi
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiPeV,UaV,LaV,LiV,PuV,TrV Kevätistuntokausi
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV Kevätistuntokausi
HE 9/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksiLaV,PeV Kevätistuntokausi 2018
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiStV,YmV,TyV,PeV,SiV Kevätistuntokausi 2018
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV Maaliskuu
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV Kevätkausi 2018
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV Kevätkausi 2018
HE 195/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisestaEkUU 6/2018 rd, TaVL 6/2018 vp,HaV Huhtikuu 2018
HE 198/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisestaUaV,HaV,PuV Viikko 12
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaHaV,LaV,PuV,TrV Kevätistuntokausi
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,UaV,HaV,LaV,LiV,TrV Kevätistuntokausi
HE 15/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskienVaV,TyV,PeV,HaV Kevätistuntokausi 2018
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiVaV,PeV,TyV,HaV,TaV Kevätistuntokausi 2018
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 190/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisestaGrUU 4/2018 rd, PeVL 4/2018 vp odottaa PeV:n lausuntoa
HE 200/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 5/2018 rd, PeVL 5/2018 vp odottaa PeV:n lausuntoa
HE 1/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisestaGrUU 9/2016 rd, PeVL 9/2016 vp
Lausuntoa varten
HE 180/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LaV huhtikuu 2018
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaHaV,LaV,PuV,TrV kevätistuntokausi
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiPeV,UaV,LaV,LiV,PuV,TrV kevätistuntokausi
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,UaV,HaV,LaV,LiV,TrV kevätistuntokausi
HE 9/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksiLaV,PeV
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 146/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisestaShUU 13/2017 rd, StVL 13/2017 vp vk 11
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV maakuntauudistuksen jälkeen
HE 180/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LaV toukokuu
HE 192/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiPeV,UaV,LaV,LiV,PuV,TrV
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,UaV,HaV,LaV,LiV,TrV
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 8/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausuntoa varten
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,UaV,HaV,LaV,LiV,TrV Syksy 2018
HE 13/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
Lausuntoa varten
HE 198/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisestaUaV,HaV,PuV15.03.2018
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaHaV,LaV,PuV,TrV Huhti-toukokuu 2018
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiPeV,UaV,LaV,LiV,PuV,TrV Huhti-toukokuu 2018
sivistysvaliokunta
Lausuntoa varten
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiStV,YmV,TyV,PeV,SiV
K 5/2018 vpLapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 SiV,TyV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV
HE 52/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV
HE 71/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV Kevät 2018
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 1/2018 rd, PeVL 1/2018 vp
HE 15/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskienVaV,TyV,PeV,HaV
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiVaV,PeV,TyV,HaV,TaV
K 5/2018 vpLapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 SiV,TyV
Lausuntoa varten
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiStV,YmV,TyV,PeV,SiV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta kevät
HE 76/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaShUU 7/2017 rd, StVL 7/2017 vp kevät
HE 175/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisestaMiUU 27/2017 rd, YmVL 27/2017 vp, JsUU 26/2017 rd, MmVL 26/2017 vp vk 12
HE 206/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vk 12
Lausuntoa varten
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiVaV,PeV,TyV,HaV,TaV
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 188/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi Viikolla 14
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV Viikko 17
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiStV,YmV,TyV,PeV,SiV Viikko 16
HE 15/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskienVaV,TyV,PeV,HaV
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiVaV,PeV,TyV,HaV,TaV Viikko 17
K 5/2018 vpLapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 SiV,TyV Viikko 15
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 195/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisestaEkUU 6/2018 rd, TaVL 6/2018 vp,HaV26.04.2018
HE 12/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta24.04.2018
Lausuntoa varten
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV21.03.2018
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiStV,YmV,TyV,PeV,SiV
Viimeksi julkaistu 19.3.2018 0:32