Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2018
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2016201620172018Yhteensä
Hallituksen esitys HE1035225261
Hyväksytty0016119135
Hyväksytty muutettuna0018104122
Jätetty lepäämään00011
Peruutettu10113
Valtioneuvoston selonteko VNS00246
Käsitelty00246
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00022
Käsitelty00022
Valtioneuvoston U-kirjelmä U61426349
Käsitelty61426349
Valtioneuvoston kirjelmä VN00022
Käsitelty00022
Valtioneuvoston E-selvitys E8891035
Käsitelty8891035
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP7502133
Käsitelty7502133
Pääministerin ilmoitus PI00033
Käsitelty00033
Kertomus K0041418
Käsitelty0041418
Lakialoite LA28131336
Hyväksytty muutettuna10113
Hylätty18121132
Peruutettu00011
Toimenpidealoite TPA242614
Hyväksytty muutettuna02002
Hylätty222410
Peruutettu00022
Talousarvioaloite TAA000616616
Hyväksytty00011
Hylätty000615615
Lisätalousarvioaloite LTA0005050
Hylätty0005050
Keskustelualoite KA0051823
Hylätty00448
Käsitelty0011415
Kirjallinen kysymys KK00121586707
Peruutettu00011
Vastattu00121585706
Suullinen kysymys SKT000264264
Vastattu000264264
Välikysymys VK00033
Vastattu00033
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00022
Hyväksytty muutettuna00022
Muu asia M00033
Käsitelty00033
Kansalaisaloite KAA01203
Hyväksytty muutettuna01001
Hylätty00202
Valiokunnan oma asia O0172634
Käsitelty0172634
Vapautuspyyntö VAP0006464
Hyväksytty0006464
Vaali VAA000100100
Käsitelty000100100
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00033
Hyväksytty00033
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN001796113
Käsitelty001796113
Toissijaisuusasia TS0014133147
Käsitelty0014133147
Asioita yhteensä264125722672591
Viimeksi julkaistu 18.2.2019 0:40