Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2018
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2016201620172018Yhteensä
Hallituksen esitys HE1248324375
Hyväksytty0016137153
Hyväksytty muutettuna0021154175
Jätetty lepäämään00022
Rauennut02103042
Peruutettu10113
Valtioneuvoston selonteko VNS002810
Käsitelty002810
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00022
Käsitelty00022
Valtioneuvoston U-kirjelmä U614281159
Käsitelty614281159
Valtioneuvoston kirjelmä VN00044
Rauennut00011
Käsitelty00033
Valtioneuvoston E-selvitys E811111848
Käsitelty811111848
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP7502133
Käsitelty7502133
Pääministerin ilmoitus PI00033
Käsitelty00033
Kertomus K0042327
Käsitelty0042327
Lakialoite LA307681104291
Hyväksytty00022
Hyväksytty muutettuna10113
Hylätty821181562
Rauennut21556285223
Peruutettu00011
Toimenpidealoite TPA24505884216
Hyväksytty muutettuna02002
Hylätty223512
Rauennut22465577200
Peruutettu00022
Talousarvioaloite TAA000617617
Hyväksytty00011
Hylätty000615615
Rauennut00011
Lisätalousarvioaloite LTA0005454
Hylätty0005454
Keskustelualoite KA0052227
Hylätty004812
Käsitelty0011415
Kirjallinen kysymys KK00121704825
Rauennut00011
Peruutettu00011
Vastattu00121702823
Suullinen kysymys SKT000289289
Vastattu000289289
Välikysymys VK00033
Vastattu00033
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00022
Hyväksytty muutettuna00022
Muu asia M00044
Rauennut00011
Käsitelty00033
Kansalaisaloite KAA123612
Hyväksytty muutettuna01001
Hylätty10359
Rauennut01012
Valiokunnan oma asia O33482762170
Rauennut2528152492
Käsitelty820123878
Vapautuspyyntö VAP0006565
Hyväksytty0006565
Vaali VAA000101101
Käsitelty000101101
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00055
Hyväksytty00055
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN0017108125
Käsitelty0017108125
Toissijaisuusasia TS0014147161
Käsitelty0014147161
Asioita yhteensä11020841927913528
Viimeksi julkaistu 25.4.2019 10:16