Vaalikaudella 2019 - 2020 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi20192020Yhteensä
Hallituksen esitys HE10940149
Valtioneuvoston selonteko VNS202
Valtioneuvoston tiedonanto VNT202
Valtioneuvoston U-kirjelmä U13518
Valtioneuvoston kirjelmä VN808
Valtioneuvoston E-selvitys E632588
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP21627
Pääministerin ilmoitus PI134
Kertomus K21425
Lakialoite LA431255
Toimenpidealoite TPA513788
Talousarvioaloite TAA3920392
Lisätalousarvioaloite LTA10818
Keskustelualoite KA11415
Kirjallinen kysymys KK481236717
Suullinen kysymys SKT10450154
Välikysymys VK314
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE224
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL202
Vahvistamatta jäänyt laki VJL000
Muu asia M61521
Kansalaisaloite KAA12214
Valiokunnan oma asia O8231113
Vapautuspyyntö VAP21728
Vaali VAA511869
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ303
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8433117
Toissijaisuusasia TS15520
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR000
Vireilletulleet asiat yhteensä16135442157
Viimeksi julkaistu 5.4.2020 0:35