Viimeksi julkaistu 22.5.2022 0.30

Vaalikaudella 2019 - 2022 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi2019202020212022Yhteensä
Hallituksen esitys HE10926524378695
Valtioneuvoston selonteko VNS2712324
Valtioneuvoston tiedonanto VNT20002
Valtioneuvoston U-kirjelmä U13728442211
Valtioneuvoston kirjelmä VN876324
Valtioneuvoston E-selvitys E6316714365438
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP21234316103
Pääministerin ilmoitus PI154313
Kertomus K2121221478
Lakialoite LA431065828235
Toimenpidealoite TPA5115911162383
Talousarvioaloite TAA39237042901191
Lisätalousarvioaloite LTA10301041
Keskustelualoite KA1111111144
Kirjallinen kysymys KK48110497832652578
Suullinen kysymys SKT104186233106629
Välikysymys VK325111
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE23409
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL20002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00000
Muu asia M62613247
Kansalaisaloite KAA12912538
Valiokunnan oma asia O82795034245
Vapautuspyyntö VAP215516416256
Vaali VAA51698930239
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ335011
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8416613059439
Toissijaisuusasia TS15978945246
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00000
Vireilletulleet asiat yhteensä1613298727448888232