Viimeksi julkaistu 26.7.2021 0.31

Vaalikaudella 2019 - 2021 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi201920202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE109265109483
Valtioneuvoston selonteko VNS27615
Valtioneuvoston tiedonanto VNT2002
Valtioneuvoston U-kirjelmä U137236121
Valtioneuvoston kirjelmä VN87419
Valtioneuvoston E-selvitys E6316788318
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP21231963
Pääministerin ilmoitus PI1528
Kertomus K21211759
Lakialoite LA4310627176
Toimenpidealoite TPA5115960270
Talousarvioaloite TAA3923700762
Lisätalousarvioaloite LTA1030141
Keskustelualoite KA1111628
Kirjallinen kysymys KK48110494261956
Suullinen kysymys SKT104186140430
Välikysymys VK3238
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE2316
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL2002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M626941
Kansalaisaloite KAA129324
Valiokunnan oma asia O827925186
Vapautuspyyntö VAP215528104
Vaali VAA516941161
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ3317
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8416667317
Toissijaisuusasia TS159729141
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Vireilletulleet asiat yhteensä1613298711485748