Vaalikaudella 2019 - 2020 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi20192020Yhteensä
Hallituksen esitys HE109106215
Valtioneuvoston selonteko VNS224
Valtioneuvoston tiedonanto VNT202
Valtioneuvoston U-kirjelmä U133447
Valtioneuvoston kirjelmä VN8311
Valtioneuvoston E-selvitys E6385148
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP211233
Pääministerin ilmoitus PI145
Kertomus K211637
Lakialoite LA433780
Toimenpidealoite TPA5190141
Talousarvioaloite TAA3920392
Lisätalousarvioaloite LTA102737
Keskustelualoite KA11617
Kirjallinen kysymys KK4815481029
Suullinen kysymys SKT10493197
Välikysymys VK314
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE235
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL202
Vahvistamatta jäänyt laki VJL000
Muu asia M62531
Kansalaisaloite KAA12214
Valiokunnan oma asia O8246128
Vapautuspyyntö VAP211839
Vaali VAA512778
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ325
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8485169
Toissijaisuusasia TS154459
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR000
Vireilletulleet asiat yhteensä161313162929
Viimeksi julkaistu 5.7.2020 0.35