Vaalikaudella 2019 - vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi2019Yhteensä
Hallituksen esitys HE107107
Valtioneuvoston selonteko VNS22
Valtioneuvoston tiedonanto VNT22
Valtioneuvoston U-kirjelmä U1212
Valtioneuvoston kirjelmä VN77
Valtioneuvoston E-selvitys E6060
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP2121
Pääministerin ilmoitus PI11
Kertomus K2020
Lakialoite LA4343
Toimenpidealoite TPA5151
Talousarvioaloite TAA392392
Lisätalousarvioaloite LTA1010
Keskustelualoite KA1111
Kirjallinen kysymys KK458458
Suullinen kysymys SKT104104
Välikysymys VK33
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE22
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M44
Kansalaisaloite KAA1212
Valiokunnan oma asia O8181
Vapautuspyyntö VAP2121
Vaali VAA5151
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ33
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8181
Toissijaisuusasia TS1212
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Vireilletulleet asiat yhteensä15731573
Viimeksi julkaistu 23.1.2020 0:31