Vaalikaudella 2019 - 2020 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi20192020Yhteensä
Hallituksen esitys HE109134243
Valtioneuvoston selonteko VNS224
Valtioneuvoston tiedonanto VNT202
Valtioneuvoston U-kirjelmä U134861
Valtioneuvoston kirjelmä VN8513
Valtioneuvoston E-selvitys E63111174
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP211334
Pääministerin ilmoitus PI156
Kertomus K211940
Lakialoite LA434588
Toimenpidealoite TPA51107158
Talousarvioaloite TAA3920392
Lisätalousarvioaloite LTA102737
Keskustelualoite KA11617
Kirjallinen kysymys KK4816991180
Suullinen kysymys SKT104114218
Välikysymys VK325
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE235
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL202
Vahvistamatta jäänyt laki VJL000
Muu asia M62531
Kansalaisaloite KAA12315
Valiokunnan oma asia O8258140
Vapautuspyyntö VAP213758
Vaali VAA514899
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ325
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN84111195
Toissijaisuusasia TS156277
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR000
Vireilletulleet asiat yhteensä161316863299
Viimeksi julkaistu 28.9.2020 0.31