Viimeksi julkaistu 31.3.2023 0.30

Vaalikaudella 2019 - 2022 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi2019202020212022Yhteensä
Hallituksen esitys HE109265243328945
Valtioneuvoston selonteko VNS27121738
Valtioneuvoston tiedonanto VNT20002
Valtioneuvoston U-kirjelmä U137284128297
Valtioneuvoston kirjelmä VN876829
Valtioneuvoston E-selvitys E63167143188561
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP21234355142
Pääministerin ilmoitus PI154414
Kertomus K2121222589
Lakialoite LA431065888295
Toimenpidealoite TPA51159111188509
Talousarvioaloite TAA3923704294721663
Lisätalousarvioaloite LTA10301041
Keskustelualoite KA1111111952
Kirjallinen kysymys KK48110497838343147
Suullinen kysymys SKT104186233271794
Välikysymys VK325717
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE234211
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL20002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00066
Muu asia M62613449
Kansalaisaloite KAA12912740
Valiokunnan oma asia O82795072283
Vapautuspyyntö VAP215516442282
Vaali VAA51698961270
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ335516
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN84166130160540
Toissijaisuusasia TS159789128329
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00000
Vireilletulleet asiat yhteensä161329872744311910463