Vaalikaudella 2019 - vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi2019Yhteensä
Hallituksen esitys HE5656
Valtioneuvoston selonteko VNS22
Valtioneuvoston tiedonanto VNT11
Valtioneuvoston U-kirjelmä U1010
Valtioneuvoston kirjelmä VN55
Valtioneuvoston E-selvitys E4242
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP1212
Pääministerin ilmoitus PI11
Kertomus K1818
Lakialoite LA1111
Toimenpidealoite TPA1818
Talousarvioaloite TAA00
Lisätalousarvioaloite LTA1010
Keskustelualoite KA00
Kirjallinen kysymys KK239239
Suullinen kysymys SKT4242
Välikysymys VK11
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M11
Kansalaisaloite KAA77
Valiokunnan oma asia O4646
Vapautuspyyntö VAP1010
Vaali VAA3434
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ22
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN5555
Toissijaisuusasia TS1010
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Vireilletulleet asiat yhteensä635635
Viimeksi julkaistu 21.10.2019 0:30