Vaalikaudella 2019 - vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi2019Yhteensä
Hallituksen esitys HE99
Valtioneuvoston selonteko VNS11
Valtioneuvoston tiedonanto VNT11
Valtioneuvoston U-kirjelmä U55
Valtioneuvoston kirjelmä VN22
Valtioneuvoston E-selvitys E2626
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP66
Pääministerin ilmoitus PI11
Kertomus K1717
Lakialoite LA33
Toimenpidealoite TPA66
Talousarvioaloite TAA00
Lisätalousarvioaloite LTA99
Keskustelualoite KA00
Kirjallinen kysymys KK7878
Suullinen kysymys SKT44
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M11
Kansalaisaloite KAA44
Valiokunnan oma asia O99
Vapautuspyyntö VAP22
Vaali VAA2121
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ22
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN3737
Toissijaisuusasia TS55
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Vireilletulleet asiat yhteensä251251
Viimeksi julkaistu 23.8.2019 0:30