Vaalikaudella 2019 - vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi2019Yhteensä
Hallituksen esitys HE55
Valtioneuvoston selonteko VNS00
Valtioneuvoston tiedonanto VNT11
Valtioneuvoston U-kirjelmä U33
Valtioneuvoston kirjelmä VN11
Valtioneuvoston E-selvitys E1919
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP44
Pääministerin ilmoitus PI11
Kertomus K1616
Lakialoite LA00
Toimenpidealoite TPA33
Talousarvioaloite TAA00
Lisätalousarvioaloite LTA99
Keskustelualoite KA00
Kirjallinen kysymys KK2323
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M11
Kansalaisaloite KAA44
Valiokunnan oma asia O77
Vapautuspyyntö VAP22
Vaali VAA2121
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ11
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN3030
Toissijaisuusasia TS22
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Vireilletulleet asiat yhteensä155155
Viimeksi julkaistu 26.6.2019 0:30