Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 4/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
K 10/2019 vpYleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
talousvaliokunta
Mietintöä varten
K 1/2019 vpSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 0:30