Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018VaV,HaV,LiV,SiV,StV,TyV
valtiovarainvaliokunta
Lausuntoa varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018VaV,HaV,LiV,SiV,StV,TyV
hallintovaliokunta
Lausuntoa varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018VaV,HaV,LiV,SiV,StV,TyV
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
K 10/2019 vpYleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
Lausuntoa varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018VaV,HaV,LiV,SiV,StV,TyV
sivistysvaliokunta
Lausuntoa varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018VaV,HaV,LiV,SiV,StV,TyV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Lausuntoa varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018VaV,HaV,LiV,SiV,StV,TyV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
K 1/2019 vpSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Lausuntoa varten
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018VaV,HaV,LiV,SiV,StV,TyV
Viimeksi julkaistu 26.8.2019 0:31