2019 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2020Yhteensä
Hallituksen esitys HE44
Valtioneuvoston selonteko VNS00
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00
Valtioneuvoston U-kirjelmä U384384
Valtioneuvoston kirjelmä VN00
Valtioneuvoston E-selvitys E963963
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP189189
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K1717
Lakialoite LA00
Toimenpidealoite TPA33
Talousarvioaloite TAA00
Lisätalousarvioaloite LTA00
Keskustelualoite KA00
Kirjallinen kysymys KK1919
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M00
Kansalaisaloite KAA33
Valiokunnan oma asia O44
Vapautuspyyntö VAP00
Vaali VAA22
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN5959
Toissijaisuusasia TS00
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä16491649
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 0:30