2019 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2020Yhteensä
Hallituksen esitys HE44
Valtioneuvoston selonteko VNS11
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00
Valtioneuvoston U-kirjelmä U388388
Valtioneuvoston kirjelmä VN22
Valtioneuvoston E-selvitys E972972
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP191191
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K1818
Lakialoite LA33
Toimenpidealoite TPA66
Talousarvioaloite TAA00
Lisätalousarvioaloite LTA00
Keskustelualoite KA00
Kirjallinen kysymys KK7777
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M00
Kansalaisaloite KAA44
Valiokunnan oma asia O1111
Vapautuspyyntö VAP00
Vaali VAA11
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN6161
Toissijaisuusasia TS33
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä17441744
Viimeksi julkaistu 26.8.2019 0:32