2019 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2020Yhteensä
Hallituksen esitys HE2424
Valtioneuvoston selonteko VNS00
Valtioneuvoston tiedonanto VNT11
Valtioneuvoston U-kirjelmä U357357
Valtioneuvoston kirjelmä VN00
Valtioneuvoston E-selvitys E998998
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP201201
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K66
Lakialoite LA3333
Toimenpidealoite TPA4646
Talousarvioaloite TAA392392
Lisätalousarvioaloite LTA00
Keskustelualoite KA44
Kirjallinen kysymys KK6161
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK11
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE11
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL00
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M11
Kansalaisaloite KAA1212
Valiokunnan oma asia O5353
Vapautuspyyntö VAP00
Vaali VAA00
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN6666
Toissijaisuusasia TS33
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä22602260
Viimeksi julkaistu 15.12.2019 0:36