2019 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2020Yhteensä
Hallituksen esitys HE4040
Valtioneuvoston selonteko VNS22
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00
Valtioneuvoston U-kirjelmä U360360
Valtioneuvoston kirjelmä VN11
Valtioneuvoston E-selvitys E981981
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP196196
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K1313
Lakialoite LA1212
Toimenpidealoite TPA1515
Talousarvioaloite TAA00
Lisätalousarvioaloite LTA11
Keskustelualoite KA00
Kirjallinen kysymys KK101101
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL11
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M00
Kansalaisaloite KAA77
Valiokunnan oma asia O3434
Vapautuspyyntö VAP11
Vaali VAA11
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN6060
Toissijaisuusasia TS77
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä18331833
Viimeksi julkaistu 17.10.2019 0:33