2019 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2020Yhteensä
Hallituksen esitys HE2323
Valtioneuvoston selonteko VNS00
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00
Valtioneuvoston U-kirjelmä U354354
Valtioneuvoston kirjelmä VN22
Valtioneuvoston E-selvitys E995995
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP201201
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K77
Lakialoite LA3838
Toimenpidealoite TPA4848
Talousarvioaloite TAA00
Lisätalousarvioaloite LTA00
Keskustelualoite KA33
Kirjallinen kysymys KK111111
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL00
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M22
Kansalaisaloite KAA1212
Valiokunnan oma asia O5858
Vapautuspyyntö VAP00
Vaali VAA00
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN6464
Toissijaisuusasia TS33
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä19211921
Viimeksi julkaistu 25.1.2020 0:30