2020 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20202020Yhteensä
Hallituksen esitys HE112334
Valtioneuvoston selonteko VNS000
Valtioneuvoston tiedonanto VNT000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U3524356
Valtioneuvoston kirjelmä VN000
Valtioneuvoston E-selvitys E994231017
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP1996205
Pääministerin ilmoitus PI000
Kertomus K31518
Lakialoite LA381351
Toimenpidealoite TPA483583
Talousarvioaloite TAA000
Lisätalousarvioaloite LTA000
Keskustelualoite KA123
Kirjallinen kysymys KK09999
Suullinen kysymys SKT000
Välikysymys VK000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL000
Muu asia M268
Kansalaisaloite KAA11213
Valiokunnan oma asia O582583
Vapautuspyyntö VAP000
Vaali VAA011
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN543084
Toissijaisuusasia TS055
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR000
Asioita yhteensä17712892060
Viimeksi julkaistu 2.4.2020 0:31