2020 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20202020Yhteensä
Hallituksen esitys HE22729
Valtioneuvoston selonteko VNS000
Valtioneuvoston tiedonanto VNT000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U35032382
Valtioneuvoston kirjelmä VN011
Valtioneuvoston E-selvitys E994811075
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP19810208
Pääministerin ilmoitus PI000
Kertomus K31821
Lakialoite LA383775
Toimenpidealoite TPA4885133
Talousarvioaloite TAA000
Lisätalousarvioaloite LTA000
Keskustelualoite KA134
Kirjallinen kysymys KK09595
Suullinen kysymys SKT000
Välikysymys VK000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE011
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL000
Muu asia M101
Kansalaisaloite KAA11213
Valiokunnan oma asia O583593
Vapautuspyyntö VAP011
Vaali VAA000
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN474693
Toissijaisuusasia TS02323
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR000
Asioita yhteensä17514972248
Viimeksi julkaistu 8.7.2020 0.31