2020 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20202020Yhteensä
Hallituksen esitys HE29193
Valtioneuvoston selonteko VNS022
Valtioneuvoston tiedonanto VNT000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U34143384
Valtioneuvoston kirjelmä VN000
Valtioneuvoston E-selvitys E9921151107
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP19810208
Pääministerin ilmoitus PI000
Kertomus K01818
Lakialoite LA386098
Toimenpidealoite TPA48122170
Talousarvioaloite TAA000
Lisätalousarvioaloite LTA000
Keskustelualoite KA145
Kirjallinen kysymys KK09999
Suullinen kysymys SKT000
Välikysymys VK000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL000
Muu asia M101
Kansalaisaloite KAA9312
Valiokunnan oma asia O5855113
Vapautuspyyntö VAP011
Vaali VAA011
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN4761108
Toissijaisuusasia TS01818
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR000
Asioita yhteensä17357032438
Viimeksi julkaistu 30.10.2020 0.34