Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2020
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20202020Yhteensä
Hallituksen esitys HE2179100
Hyväksytty93948
Hyväksytty muutettuna124052
Valtioneuvoston selonteko VNS022
Käsitelty022
Valtioneuvoston U-kirjelmä U527
Käsitelty527
Valtioneuvoston kirjelmä VN224
Käsitelty224
Valtioneuvoston E-selvitys E448
Käsitelty448
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP426
Käsitelty426
Pääministerin ilmoitus PI044
Käsitelty044
Kertomus K303
Käsitelty303
Toimenpidealoite TPA055
Hylätty055
Lisätalousarvioaloite LTA02727
Hylätty02727
Keskustelualoite KA235
Hylätty011
Käsitelty224
Kirjallinen kysymys KK130458588
Peruutettu213
Vastattu128457585
Suullinen kysymys SKT09393
Vastattu09393
Välikysymys VK011
Peruutettu011
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE022
Hyväksytty muutettuna022
Muu asia M22527
Hyväksytty02020
Hyväksytty muutettuna011
Hylätty101
Rauennut011
Käsitelty134
Kansalaisaloite KAA101
Hylätty101
Valiokunnan oma asia O21113
Käsitelty21113
Vapautuspyyntö VAP01717
Hyväksytty01717
Vaali VAA02727
Käsitelty02727
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ022
Hyväksytty022
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN203959
Käsitelty203959
Toissijaisuusasia TS31518
Käsitelty31518
Asioita yhteensä1998201019
Viimeksi julkaistu 4.7.2020 0.31