Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2020
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20202020Yhteensä
Hallituksen esitys HE2181102
Hyväksytty93948
Hyväksytty muutettuna124254
Valtioneuvoston selonteko VNS022
Käsitelty022
Valtioneuvoston U-kirjelmä U141125
Käsitelty141125
Valtioneuvoston kirjelmä VN257
Käsitelty257
Valtioneuvoston E-selvitys E61420
Käsitelty61420
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP527
Käsitelty527
Pääministerin ilmoitus PI055
Käsitelty055
Kertomus K415
Käsitelty415
Toimenpidealoite TPA055
Hylätty055
Lisätalousarvioaloite LTA02727
Hylätty02727
Keskustelualoite KA235
Hylätty011
Käsitelty224
Kirjallinen kysymys KK130631761
Peruutettu213
Vastattu128630758
Suullinen kysymys SKT0114114
Vastattu0114114
Välikysymys VK011
Peruutettu011
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE022
Hyväksytty muutettuna022
Muu asia M22527
Hyväksytty02020
Hyväksytty muutettuna011
Hylätty101
Rauennut011
Käsitelty134
Kansalaisaloite KAA202
Hylätty101
Käsitelty101
Valiokunnan oma asia O21315
Käsitelty21315
Vapautuspyyntö VAP03737
Hyväksytty03737
Vaali VAA04848
Käsitelty04848
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ022
Hyväksytty022
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN205979
Käsitelty205979
Toissijaisuusasia TS34548
Käsitelty34548
Asioita yhteensä21311331346
Viimeksi julkaistu 28.9.2020 0.52