Viimeksi julkaistu 1.12.2022 17.05

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 64/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
HE 192/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 254/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisesta
HE 274/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisestaMmV,TaV,TyV
K 18/2022 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021KuUU 28/2022 rd, SiVL 28/2022 vp,UaV,HaV
K 19/2022 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021PuV,TiV,TuV
Lausuntoa varten
HE 98/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksiEkUU 46/2022 rd, SiVL 22/2022 vp, TaVL 46/2022 vp, KuUU 22/2022 rd,PeV
HE 108/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 132/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 133/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksiPeV
HE 140/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisestaPuVL 9/2022 vp, FsUU 9/2022 rd,PeV
HE 145/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksiPeV
HE 184/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisestaPeV 2.12.2022
HE 186/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV
HE 189/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaVL 29/2022 vp, LaUU 29/2022 rd,PeV
HE 191/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 207/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV,HaV,TaV
HE 208/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksiSiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,PeV,TyV
HE 217/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiPeV,HaV
HE 224/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksiPeV
HE 243/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisestaPeV,HaV,PuV
HE 244/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiPeV
HE 246/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 247/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisestaPeV
HE 267/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisestaPeV
HE 273/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisestaPeV,LaV
HE 299/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaPeV
HE 301/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 193/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeVL 75/2022 vp, GrUU 75/2022 rd, PuVL 11/2022 vp, FsUU 11/2022 rd, FvUU 29/2022 rd, HaVL 29/2022 vp09.12.2022
Lausuntoa varten
K 18/2022 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021KuUU 28/2022 rd, SiVL 28/2022 vp,UaV,HaV
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 154/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023ShUU 13/2022 rd, TuVL 5/2022 vp, TyVL 15/2022 vp, UaVL 4/2022 vp, YmVL 39/2022 vp, SiVL 25/2022 vp, HaVL 28/2022 vp, LiVL 31/2022 vp, UtUU 4/2022 rd, StVL 13/2022 vp, KuUU 25/2022 rd, FrUU 5/2022 rd, PuVL 7/2022 vp, LaVL 24/2022 vp, EkUU 48/2022 rd, JsUU 25/2022 rd, TaVL 48/2022 vp, MmVL 25/2022 vp, MiUU 39/2022 rd, KoUU 31/2022 rd, FvUU 28/2022 rd, FsUU 7/2022 rd, AjUU 15/2022 rd, LaUU 24/2022 rd,SuV,TiV 9.12.2022 tai 13.12.2022
HE 211/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030TaVL 57/2022 vp, EkUU 57/2022 rd, KuUU 30/2022 rd, SiVL 30/2022 vp02.12.2022
HE 224/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksiPeV Odottaa PeVL
HE 257/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi
HE 279/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta
HE 280/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
HE 281/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 21/2022 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022
K 23/2022 vpValtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa
Lausuntoa varten
VNS 9/2022 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnostaPuV,TrV,TaV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 31/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta tammi-helmikuu 2023
HE 53/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta tammi-helmikuu 2023
HE 72/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisestaEkUU 49/2022 rd, TaVL 49/2022 vp, PeVL 52/2022 vp, GrUU 52/2022 rd viikko 48/2022
HE 103/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisestaPeVL 44/2022 vp, GrUU 44/2022 rd joulukuu 2022
HE 108/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeVL, tammi/helmikuu 2023
HE 114/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeVL 74/2022 vp, GrUU 74/2022 rd, TyVL 14/2022 vp, AjUU 14/2022 rd odottaa PeVL, tammikuu 2023
HE 132/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeVL, tammi-helmikuu 2023
HE 133/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksiPeV odottaa PeVL, tammi-helmikuu 2023
HE 145/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksiPeV odottaa PeVL, tammikuu 2023
HE 149/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeVL 55/2022 vp, GrUU 55/2022 rd tammi-helmikuu 2023
HE 184/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL, tammi-helmikuu 2023
HE 208/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksiSiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,PeV,TyV odottaa PeVL ja TyVL, tammi-helmikuu 2023
HE 210/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021‒2027 annetun lain muuttamisesta02.12.2022
HE 220/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi 2.12.2022
HE 241/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisestaKoUU 36/2022 rd, LiVL 36/2022 vp viikko 49/2022
HE 253/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta tammikuu 2023
HE 255/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisestaSiV odottaa SiVL, tammikuu 2023
HE 256/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta tammikuu 2023
HE 273/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisestaPeV,LaV odottaa PeVL ja LaVL, tammikuu 2023
HE 294/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta tammi-helmikuu 2023
VNS 11/2021 vpValtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstäLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd tammikuu 2023
VNS 9/2022 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnostaPuV,TrV,TaV odottaa TrVL, PuVL ja TaVL, helmikuu 2023
Lausuntoa varten
HE 207/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV,HaV,TaV tammikuu 2023
HE 217/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiPeV,HaV tammikuu 2023
HE 243/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisestaPeV,HaV,PuV viikko 49
VNS 8/2022 vpValtioneuvoston huoltovarmuusselontekoTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,MmV,HaV,StV tammikuu 2023
VNS 10/2022 vpValtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassiSiV,HaV,TaV helmikuun alku 2023
K 18/2022 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021KuUU 28/2022 rd, SiVL 28/2022 vp,UaV,HaV
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp käsitellään yhdessä HE 272/2022 vp
Mietintöä varten
HE 172/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi syysistuntokausi 2022
HE 87/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 93/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksiPeVL 39/2022 vp, GrUU 39/2022 rd syysistuntokausi 2022
HE 98/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksiEkUU 46/2022 rd, SiVL 22/2022 vp, TaVL 46/2022 vp, KuUU 22/2022 rd,PeV odottaa PeVL
HE 200/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 201/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 217/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiPeV,HaV syysistuntokausi 2022
HE 251/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi syysistuntokausi 2022
HE 271/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV syysistuntokausi 2022
HE 273/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisestaPeV,LaV
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV tammi/helmikuu
HE 58/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeVL 42/2022 vp, GrUU 42/2022 rd tammikuu
HE 70/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta tammi/helmikuu
HE 243/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisestaPeV,HaV,PuV helmikuu
HE 261/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta 11.1.2023
HE 262/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta vk 49
HE 263/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta vk 49
HE 264/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta 11.1.2023
HE 290/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi
HE 291/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi
HE 292/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 293/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
VNS 10/2022 vpValtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassiSiV,HaV,TaV
Lausuntoa varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaPeVL 58/2022 vp, GrUU 58/2022 rd, EkUU 43/2022 rd, TaVL 43/2022 vp,LiV18.05.2022 tammi/helmikuu
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 83/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksiPeVL 49/2022 vp, GrUU 49/2022 rd Helmikuu 2023
HE 96/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisestaSiVL 20/2022 vp, KuUU 20/2022 rd Helmikuu 2023
HE 186/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV Helmikuu 2023
HE 260/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista
VNS 7/2022 vpValtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmastaTaV,YmV
Lausuntoa varten
HE 274/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisestaMmV,TaV,TyV
VNS 4/2022 vpValtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035LiVL 32/2022 vp, KoUU 32/2022 rd,MmV,TaV
VNS 6/2022 vpValtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategiaLiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd,MmV,YmV
VNS 8/2022 vpValtioneuvoston huoltovarmuusselontekoTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,MmV,HaV,StV
K 24/2022 vpIlmastovuosikertomus 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,MmV,TaV
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 221/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisestaKoUU 38/2022 rd, LiVL 38/2022 vp
HE 222/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 243/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisestaPeV,HaV,PuV
VNS 9/2022 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnostaPuV,TrV,TaV
K 19/2022 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021PuV,TiV,TuV
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaPeVL 58/2022 vp, GrUU 58/2022 rd, EkUU 43/2022 rd, TaVL 43/2022 vp,LiV odottaa LiV:n lausuntoa ja täydentävää HE:tä
HE 259/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta vk 49
HE 282/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi odottaa HE 255/2022 vp:n valmistumista
Lausuntoa varten
HE 255/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisestaSiV vk 49
VNS 10/2022 vpValtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassiSiV,HaV,TaV vk 48
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 110/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta
HE 138/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisestaPeVL 60/2022 vp, GrUU 60/2022 rd
HE 189/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaVL 29/2022 vp, LaUU 29/2022 rd,PeV
HE 191/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 203/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
HE 246/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 247/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisestaPeV
HE 269/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta
HE 298/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 299/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaPeV
HE 300/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta
HE 301/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 304/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
HE 312/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
K 8/2022 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021
Lausuntoa varten
VNS 8/2022 vpValtioneuvoston huoltovarmuusselontekoTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,MmV,HaV,StV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 236/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisestaPeVL 21/2022 vp, HaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd
HE 48/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisestaStVL 9/2022 vp, ShUU 9/2022 rd, SiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd
HE 101/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi
HE 109/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 113/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta viikko 48
HE 115/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta
HE 116/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä
HE 119/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
HE 126/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisestaPeVL 61/2022 vp, GrUU 61/2022 rd, YmVL 42/2022 vp, MiUU 42/2022 rd
HE 195/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla
HE 212/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi
HE 218/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §: n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta
HE 232/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta viikko 49
HE 244/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiPeV
HE 267/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisestaPeV
HE 268/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
HE 278/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
HE 296/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 297/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta
HE 307/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta
VNS 6/2022 vpValtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategiaLiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd,MmV,YmV
VNS 8/2022 vpValtioneuvoston huoltovarmuusselontekoTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,MmV,HaV,StV
K 9/2022 vpSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2021 viikko 49
K 22/2022 vpEduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2021
Lausuntoa varten
HE 207/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV,HaV,TaV
HE 274/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisestaMmV,TaV,TyV
VNS 4/2022 vpValtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035LiVL 32/2022 vp, KoUU 32/2022 rd,MmV,TaV
VNS 7/2022 vpValtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmastaTaV,YmV
VNS 9/2022 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnostaPuV,TrV,TaV
VNS 10/2022 vpValtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassiSiV,HaV,TaV
K 24/2022 vpIlmastovuosikertomus 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,MmV,TaV
tiedusteluvalvontavaliokunta
Mietintöä varten
K 13/2022 vpTiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2021
Lausuntoa varten
HE 154/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023ShUU 13/2022 rd, TuVL 5/2022 vp, TyVL 15/2022 vp, UaVL 4/2022 vp, YmVL 39/2022 vp, SiVL 25/2022 vp, HaVL 28/2022 vp, LiVL 31/2022 vp, UtUU 4/2022 rd, StVL 13/2022 vp, KuUU 25/2022 rd, FrUU 5/2022 rd, PuVL 7/2022 vp, LaVL 24/2022 vp, EkUU 48/2022 rd, JsUU 25/2022 rd, TaVL 48/2022 vp, MmVL 25/2022 vp, MiUU 39/2022 rd, KoUU 31/2022 rd, FvUU 28/2022 rd, FsUU 7/2022 rd, AjUU 15/2022 rd, LaUU 24/2022 rd,SuV,TiV
K 19/2022 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021PuV,TiV,TuV
tulevaisuusvaliokunta
Lausuntoa varten
K 19/2022 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021PuV,TiV,TuV
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 35/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 175/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisestaGrUU 68/2022 rd, PeVL 68/2022 vp viim. 7.12.
HE 207/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV,HaV,TaV odottaa PeVL, HaVL ja TaVL
HE 215/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta
HE 265/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilöstörahastolain ja tuloverolain 65 §:n muuttamisesta tammikuu
HE 295/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta viikko 2
HE 303/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
HE 306/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta
VNS 5/2022 vpValtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selontekoKuUU 31/2022 rd, SiVL 31/2022 vp viikko 2
Lausuntoa varten
HE 208/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksiSiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,PeV,TyV
HE 274/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisestaMmV,TaV,TyV viim. 31.1.2023
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 139/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiGrUU 64/2022 rd, PeVL 64/2022 vp, EkUU 51/2022 rd, TaVL 51/2022 vp
HE 140/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisestaPuVL 9/2022 vp, FsUU 9/2022 rd,PeV
HE 248/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi31.01.2023
HE 249/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta31.01.2023
HE 250/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta09.02.2023
HE 270/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi16.02.2023
HE 308/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta16.02.2023
VNS 4/2022 vpValtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035LiVL 32/2022 vp, KoUU 32/2022 rd,MmV,TaV02.02.2023
K 24/2022 vpIlmastovuosikertomus 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,MmV,TaV09.02.2023
Lausuntoa varten
HE 186/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV
VNS 6/2022 vpValtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategiaLiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd,MmV,YmV
VNS 7/2022 vpValtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmastaTaV,YmV