Viimeksi julkaistu 1.4.2023 0.32

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)

TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 5/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä
E 133/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä
ulkoasiainvaliokunta
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
Lausuntoa varten
U 41/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta
U 3/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 40/2018 vpUJ 41/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
E 34/2017 vpEJ 9/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 58/2020 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden tiedonanto
E 33/2021 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta
Tiedoksi
E 68/2018 vpEJ 34/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
E 79/2018 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto: Lisää laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan: olennainen osa tasapainoista ja kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa
hallintovaliokunta
E 172/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestö- ja asuntotilastoista, asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 763/2008 ja (EU) N:o 1260/2013 kumoamisesta
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
Lausuntoa varten
U 107/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta (Kuwait, Qatar)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 89/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806 (luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske) muuttamisesta (Kuwait, Qatar)
lakivaliokunta
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
liikenne- ja viestintävaliokunta
U 123/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Ukrainan sekä Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisistä väliaikaisista maanteiden tavaraliikennesopimuksista ja voimassaolon jatkamisesta
U 128/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien muuttamisesta uusille raskaille ajoneuvoille (raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetus)
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
maa- ja metsätalousvaliokunta
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 146/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”
puolustusvaliokunta
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
UTP 52/2022 vpUTPJ 61/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Naton puolustusministerikokous 14.-15.2.2023
Lausuntoa varten
U 74/2022 vpUJ 38/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (väline Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi yhteishankintojen avulla)
Tiedoksi
UTP 4/2022 vpUTPJ 66/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen avun antaminen Ukrainaan
sivistysvaliokunta
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
sosiaali- ja terveysvaliokunta
U 122/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle pandemiavalmiutta ja -varautumista ja pandemian torjuntaa koskevan kansainvälisen sopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten neuvottelemisesta
U 127/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 658/2014 kumoamisesta
E 170/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU; työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysasiat Ruotsin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2023
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
talousvaliokunta
U 121/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta arvopapereiden määritystoiminnan sääntelyn muuttamisesta (clearing-paketti)
U 124/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Kanadan ja Uuden-Seelannin osallistumisesta unionin ohjelmiin ja liitännäisjäsenyydestä EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 112/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta
E 31/2022 vpEJ 13/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
E 159/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan sähkömarkkinamallia koskevaan aloitteeseen
tulevaisuusvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 156/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EBSI-yhteistyöhön
Tiedoksi
E 93/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
E 170/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU; työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysasiat Ruotsin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2023
E 171/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission ehdotus neuvoston suosituksesi työmarkkinavuoropuhelun vahvistamisesta Euroopan unionissa (COM(2023) 38 final) ja Komission tiedonanto: Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu vahvemmaksi Euroopan unionissa (COM(2023) 40 final)
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä
ympäristövaliokunta
U 126/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)
E 173/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä