Viimeksi julkaistu 30.1.2022 0.35

2021 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat

Vireilletulovaltiopäivät

AsiatyyppiEnnen 202020202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE234146
Valtioneuvoston selonteko VNS0077
Valtioneuvoston tiedonanto VNT0000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2783776391
Valtioneuvoston kirjelmä VN0000
Valtioneuvoston E-selvitys E9681391351242
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP191911211
Pääministerin ilmoitus PI0000
Kertomus K021113
Lakialoite LA339455182
Toimenpidealoite TPA47140106293
Talousarvioaloite TAA0000
Lisätalousarvioaloite LTA0000
Keskustelualoite KA0022
Kirjallinen kysymys KK005252
Suullinen kysymys SKT0000
Välikysymys VK0000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE0011
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL0000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M0011
Kansalaisaloite KAA551121
Valiokunnan oma asia O575327137
Vapautuspyyntö VAP0000
Vaali VAA0000
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ0000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN112325
Toissijaisuusasia TS042630
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Asioita yhteensä15824875852654