Viimeksi julkaistu 22.10.2021 0.34

2021 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat

Vireilletulovaltiopäivät

AsiatyyppiEnnen 202020202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE2597104
Valtioneuvoston selonteko VNS0257
Valtioneuvoston tiedonanto VNT0000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2823754373
Valtioneuvoston kirjelmä VN0000
Valtioneuvoston E-selvitys E9681391121219
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP19299210
Pääministerin ilmoitus PI0000
Kertomus K031316
Lakialoite LA3610036172
Toimenpidealoite TPA4714778272
Talousarvioaloite TAA0000
Lisätalousarvioaloite LTA0000
Keskustelualoite KA1034
Kirjallinen kysymys KK006868
Suullinen kysymys SKT0000
Välikysymys VK0011
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE0011
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL0000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M0000
Kansalaisaloite KAA65920
Valiokunnan oma asia O575423134
Vapautuspyyntö VAP00102102
Vaali VAA0066
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ0000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN111820
Toissijaisuusasia TS042529
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Asioita yhteensä15925066602758