Viimeksi julkaistu 9.5.2021 0.34

2021 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat

Vireilletulovaltiopäivät

AsiatyyppiEnnen 202020202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE2255380
Valtioneuvoston selonteko VNS0325
Valtioneuvoston tiedonanto VNT0000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2994621366
Valtioneuvoston kirjelmä VN0000
Valtioneuvoston E-selvitys E973141551169
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP19393205
Pääministerin ilmoitus PI0000
Kertomus K051621
Lakialoite LA3810318159
Toimenpidealoite TPA4715045242
Talousarvioaloite TAA0000
Lisätalousarvioaloite LTA0000
Keskustelualoite KA1438
Kirjallinen kysymys KK007979
Suullinen kysymys SKT0000
Välikysymys VK0011
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE0000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL0000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M0000
Kansalaisaloite KAA78318
Valiokunnan oma asia O575913129
Vapautuspyyntö VAP0000
Vaali VAA0000
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ0000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN464823117
Toissijaisuusasia TS0459
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Asioita yhteensä16636053402608