Viimeksi julkaistu 23.5.2022 0.35

Valiokunnissa käsiteltävänä olevat toissijaisuusasiat

Suuri valiokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 33/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta COM(2022) 71TaV30.03.202211.05.202225.05.2022
TS 34/2022 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja tiedottamista COM(2022) 143TaV31.03.202212.05.202226.05.2022
TS 35/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1938 ja maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta COM(2022) 135TaV01.04.202213.05.202227.05.2022
TS 36/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta toimituskurin, rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen, valvontayhteistyön, pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamisen sekä kolmansien maiden arvopaperikeskuksia koskevien vaatimusten osalta COM(2022) 120TaV01.04.202213.05.202227.05.2022
TS 37/2022 vpEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta COM(2022) 162HaV05.04.202217.05.202231.05.2022
TS 38/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta COM(2022) 142TaV29.04.202210.06.202224.06.2022
TS 39/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin kyseessä ovat erityistoimenpiteet, joilla lievennetään kalastustoiminnalle Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvia seurauksia ja kyseisestä sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuvasta markkinahäiriöstä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjuun aiheutuvia vaikutuksiaCOM(2022) 179MmV29.04.202210.06.202224.06.2022
TS 40/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS otsonikerrosta heikentävistä aineista ja asetuksen (EY) N:o 1005/2009 kumoamisesta COM(2022) 151YmV29.04.202210.06.202224.06.2022
TS 41/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisestaCOM(2022) 150YmV12.05.202223.06.202207.07.2022
TS 42/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)COM(2022) 177LaV12.05.202223.06.202207.07.2022
TS 43/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/1727 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joukkotuhontaa, ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia ja sotarikoksia koskevien todisteiden keräämisestä, säilyttämisestä ja analysoinnista EurojustissaCOM(2022) 187LaV11.05.202222.06.202206.07.2022
TS 44/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisestaCOM(2022) 189HaV11.05.202222.06.202206.07.2022
TS 45/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta COM(2022) 204TaV17.05.202228.06.202212.07.2022
Perustuslakivaliokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Hallintovaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 37/2022 vpEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta COM(2022) 162HaV05.04.202217.05.202231.05.2022
TS 44/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisestaCOM(2022) 189HaV11.05.202222.06.202206.07.2022
Lakivaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 42/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)COM(2022) 177LaV12.05.202223.06.202207.07.2022
TS 43/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/1727 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joukkotuhontaa, ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia ja sotarikoksia koskevien todisteiden keräämisestä, säilyttämisestä ja analysoinnista EurojustissaCOM(2022) 187LaV11.05.202222.06.202206.07.2022
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 39/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin kyseessä ovat erityistoimenpiteet, joilla lievennetään kalastustoiminnalle Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvia seurauksia ja kyseisestä sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuvasta markkinahäiriöstä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjuun aiheutuvia vaikutuksiaCOM(2022) 179MmV29.04.202210.06.202224.06.2022
Puolustusvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Talousvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 33/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta COM(2022) 71TaV30.03.202211.05.202225.05.2022
TS 34/2022 vp Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja tiedottamista COM(2022) 143TaV31.03.202212.05.202226.05.2022
TS 35/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1938 ja maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta COM(2022) 135TaV01.04.202213.05.202227.05.2022
TS 36/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta toimituskurin, rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen, valvontayhteistyön, pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamisen sekä kolmansien maiden arvopaperikeskuksia koskevien vaatimusten osalta COM(2022) 120TaV01.04.202213.05.202227.05.2022
TS 38/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta COM(2022) 142TaV29.04.202210.06.202224.06.2022
TS 45/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta COM(2022) 204TaV17.05.202228.06.202212.07.2022
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Ympäristövaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 40/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS otsonikerrosta heikentävistä aineista ja asetuksen (EY) N:o 1005/2009 kumoamisesta COM(2022) 151YmV29.04.202210.06.202224.06.2022
TS 41/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisestaCOM(2022) 150YmV12.05.202223.06.202207.07.2022