Viimeksi julkaistu 1.4.2023 0.34

Valiokunnissa käsiteltävänä olevat toissijaisuusasiat

Suuri valiokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 114/2022 vpEhdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverosääntöjen mukauttamiseksi digiaikaanCOM(2022) 701VaV07.02.202321.03.202304.04.2023
TS 115/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS matkustajien ennakkotietojen keräämisestä ja siirtämisestä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten sekä asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta COM(2022) 731HaV07.02.202321.03.202304.04.2023
TS 116/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS matkustajien ennakkotietojen (API-tiedot) keräämisestä ja siirtämisestä ulkorajavalvonnan tehostamiseksi ja helpottamiseksi, asetuksen (EU) 2019/817 ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 2004/82/EY kumoamisestaCOM(2022) 729HaV07.02.202321.03.202304.04.2023
TS 117/2022 vpEhdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta digiajan edellyttämien alv-alan hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen osaltaCOM(2022) 703VaV08.02.202322.03.202305.04.2023
TS 118/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen (EU) 2022/563 muuttamisesta Moldovan tasavallalle myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun määrän osalta COM(2023) 53UaV08.02.202322.03.202305.04.2023
TS 119/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta COM(2023) 63YmV08.02.202322.03.202305.04.2023
TS 120/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisestaCOM(2022) 672MmV, YmV23.02.202306.04.202320.04.2023
TS 121/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2019/1009 muuttamisesta EU lannoitevalmisteiden digitaalisten tuoteselosteiden osaltaCOM(2023) 98MmV28.02.202311.04.202325.04.2023
TS 122/2022 vpEhdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU)2019/1020 ja direktiivin (EU) 2019/904 muuttamisesta sekä direktiivin 94/62/EY kumoamisestaCOM(2022) 677YmV28.02.202311.04.202325.04.2023
TS 123/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 98/24/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lyijyn ja sen epäorgaanisten yhdisteiden sekä di isosyanaattien raja-arvoistaCOM(2023) 71TyV02.03.202313.04.202327.04.2023
TS 124/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Pohjois Makedonian tasavallalleCOM(2023) 74UaV03.03.202314.04.202328.04.2023
TS 125/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, jotka on tarkoitus saattaa Pohjois-Irlannin markkinoille, koskevista erityissäännöistäCOM(2023) 122StV06.03.202317.04.202301.05.2023
TS 126/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS erityisistä säännöistä, jotka koskevat vähittäiskaupan tavaroiden, istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenperunoiden ja maa- tai metsätalouskäytössä olleiden koneiden ja ajoneuvojen tiettyjen lähetysten tuloa Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista sekä tiettyjen lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja Pohjois-IrlantiinCOM(2023) 124MmV07.03.202318.04.202302.05.2023
TS 127/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun direktiivin (EU) 2015/413 muuttamisestaCOM(2023) 126LiV15.03.202326.04.202310.05.2023
TS 128/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä gigabittitason sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja direktiivin 2014/61/EU kumoamisesta (gigabittiinfrastruktuurisäädös) COM(2023) 94LiV22.03.202303.05.202317.05.2023
Perustuslakivaliokunta
Ulkoasiainvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 118/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen (EU) 2022/563 muuttamisesta Moldovan tasavallalle myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun määrän osalta COM(2023) 53UaV08.02.202322.03.202305.04.2023
TS 124/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Pohjois Makedonian tasavallalleCOM(2023) 74UaV03.03.202314.04.202328.04.2023
Valtiovarainvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 114/2022 vpEhdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverosääntöjen mukauttamiseksi digiaikaanCOM(2022) 701VaV07.02.202321.03.202304.04.2023
TS 117/2022 vpEhdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta digiajan edellyttämien alv-alan hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen osaltaCOM(2022) 703VaV08.02.202322.03.202305.04.2023
Tarkastusvaliokunta
Hallintovaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 115/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS matkustajien ennakkotietojen keräämisestä ja siirtämisestä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten sekä asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta COM(2022) 731HaV07.02.202321.03.202304.04.2023
TS 116/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS matkustajien ennakkotietojen (API-tiedot) keräämisestä ja siirtämisestä ulkorajavalvonnan tehostamiseksi ja helpottamiseksi, asetuksen (EU) 2019/817 ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 2004/82/EY kumoamisestaCOM(2022) 729HaV07.02.202321.03.202304.04.2023
Lakivaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 127/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun direktiivin (EU) 2015/413 muuttamisestaCOM(2023) 126LiV15.03.202326.04.202310.05.2023
TS 128/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä gigabittitason sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja direktiivin 2014/61/EU kumoamisesta (gigabittiinfrastruktuurisäädös) COM(2023) 94LiV22.03.202303.05.202317.05.2023
Maa- ja metsätalousvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 120/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisestaCOM(2022) 672MmV23.02.202306.04.202320.04.2023
TS 121/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2019/1009 muuttamisesta EU lannoitevalmisteiden digitaalisten tuoteselosteiden osaltaCOM(2023) 98MmV28.02.202311.04.202325.04.2023
TS 126/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS erityisistä säännöistä, jotka koskevat vähittäiskaupan tavaroiden, istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenperunoiden ja maa- tai metsätalouskäytössä olleiden koneiden ja ajoneuvojen tiettyjen lähetysten tuloa Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista sekä tiettyjen lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja Pohjois-IrlantiinCOM(2023) 124MmV07.03.202318.04.202302.05.2023
Puolustusvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 125/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, jotka on tarkoitus saattaa Pohjois-Irlannin markkinoille, koskevista erityissäännöistäCOM(2023) 122StV06.03.202317.04.202301.05.2023
Talousvaliokunta
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 123/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 98/24/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lyijyn ja sen epäorgaanisten yhdisteiden sekä di isosyanaattien raja-arvoistaCOM(2023) 71TyV02.03.202313.04.202327.04.2023
Ympäristövaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 119/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta COM(2023) 63YmV08.02.202322.03.202305.04.2023
TS 120/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisestaCOM(2022) 672YmV23.02.202306.04.202320.04.2023
TS 122/2022 vpEhdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU)2019/1020 ja direktiivin (EU) 2019/904 muuttamisesta sekä direktiivin 94/62/EY kumoamisestaCOM(2022) 677YmV28.02.202311.04.202325.04.2023