Viimeksi julkaistu 1.12.2022 14.22

Valiokunnissa käsiteltävänä olevat toissijaisuusasiat

Suuri valiokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 76/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoillaCOM(2022) 453TyV06.10.202217.11.202201.12.2022
TS 77/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisestaCOM(2022) 457SiV, LiV18.10.202228.11.202212.12.2022
TS 78/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tuotevastuustaCOM(2022) 495TaV18.10.202228.11.202212.12.2022
TS 79/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023COM(2022) 526SiV20.10.202201.12.202215.12.2022
TS 80/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaalisista kyberturvavaatimuksista ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisestaCOM(2022) 454LiV24.10.202205.12.202219.12.2022
TS 81/2022 vpEhdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valmisteveron alaisia tavaroita jäsenvaltioiden välillä kaupallisessa tarkoituksessa siirtävistä talouden toimijoista sähköisissä rekistereissä säilytettävien tietojen vaihdostaCOM(2022) 539VaV26.10.202206.12.202211.01.2023
TS 82/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisämarkkinoiden hätätilavälineen perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 kumoamisestaCOM(2022) 459TaV31.10.202212.12.202217.01.2023
TS 83/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden viennistä, tuonnista ja kauttakuljetuksesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta (uudelleenlaadittu)COM(2022) 480HaV04.11.202218.12.202223.01.2023
TS 84/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) N:o 260/2012 ja (EU) 2021/1230 muuttamisesta euromääräisten pikasiirtojen osalta COM(2022) 546TaV15.11.202218.01.202301.02.2023
TS 85/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS välineen perustamisesta tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus)COM(2022) 597VaV16.11.202219.01.202302.02.2023
TS 86/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keruusta ja jakamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisestaCOM(2022) 571TaV21.11.202224.01.202307.02.2023
TS 87/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksiCOM(2022) 461TaV21.11.202224.01.202307.02.2023
TS 88/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksiCOM(2022) 462TaV21.11.202224.01.202307.02.2023
TS 89/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)COM(2022) 720HaV22.11.202225.01.202308.02.2023
TS 90/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisen lemmikkieläinten ruoan merkinnöistäCOM(2022) 659MmV29.11.202201.02.202315.02.2023
TS 91/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI mallien oikeudellisesta suojasta (uudelleenlaadittu)COM(2022) 667SiV, TaV29.11.202201.02.202315.02.2023
TS 92/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 2246/2002 kumoamisestaCOM(2022) 666SiV, TaV29.11.202201.02.202315.02.2023
Perustuslakivaliokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 81/2022 vpEhdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valmisteveron alaisia tavaroita jäsenvaltioiden välillä kaupallisessa tarkoituksessa siirtävistä talouden toimijoista sähköisissä rekistereissä säilytettävien tietojen vaihdostaCOM(2022) 539VaV26.10.202206.12.202211.01.2023
TS 85/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS välineen perustamisesta tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus)COM(2022) 597VaV16.11.202219.01.202302.02.2023
Tarkastusvaliokunta
Hallintovaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 83/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden viennistä, tuonnista ja kauttakuljetuksesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta (uudelleenlaadittu)COM(2022) 480HaV04.11.202218.12.202223.01.2023
TS 89/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)COM(2022) 720HaV22.11.202225.01.202308.02.2023
Lakivaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 77/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisestaCOM(2022) 457LiV18.10.202228.11.202212.12.2022
TS 80/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaalisista kyberturvavaatimuksista ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisestaCOM(2022) 454LiV24.10.202205.12.202219.12.2022
Maa- ja metsätalousvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 90/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisen lemmikkieläinten ruoan merkinnöistäCOM(2022) 659MmV29.11.202201.02.202315.02.2023
Puolustusvaliokunta
Sivistysvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 77/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisestaCOM(2022) 457SiV18.10.202228.11.202212.12.2022
TS 79/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023COM(2022) 526SiV20.10.202201.12.202215.12.2022
TS 91/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI mallien oikeudellisesta suojasta (uudelleenlaadittu)COM(2022) 667SiV29.11.202201.02.202315.02.2023
TS 92/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 2246/2002 kumoamisestaCOM(2022) 666SiV29.11.202201.02.202315.02.2023
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Talousvaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 78/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tuotevastuustaCOM(2022) 495TaV18.10.202228.11.202212.12.2022
TS 82/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisämarkkinoiden hätätilavälineen perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 kumoamisestaCOM(2022) 459TaV31.10.202212.12.202217.01.2023
TS 84/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) N:o 260/2012 ja (EU) 2021/1230 muuttamisesta euromääräisten pikasiirtojen osalta COM(2022) 546TaV15.11.202218.01.202301.02.2023
TS 86/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keruusta ja jakamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisestaCOM(2022) 571TaV21.11.202224.01.202307.02.2023
TS 87/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksiCOM(2022) 461TaV21.11.202224.01.202307.02.2023
TS 88/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksiCOM(2022) 462TaV21.11.202224.01.202307.02.2023
TS 91/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI mallien oikeudellisesta suojasta (uudelleenlaadittu)COM(2022) 667TaV29.11.202201.02.202315.02.2023
TS 92/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 2246/2002 kumoamisestaCOM(2022) 666TaV29.11.202201.02.202315.02.2023
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
TunnusNimekeCOM-tunnusValiokuntaSaapumispäiväMääräaika erikoisvaliokunnilleMääräaika esityksille EU:n toimielimille
TS 76/2022 vpEhdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoillaCOM(2022) 453TyV06.10.202217.11.202201.12.2022
Ympäristövaliokunta