Eduskunnan vastaus
EV
188
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta
HE 136/2016 vp
VaVM 20/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta (HE 136/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 20/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liite, sellaisena kuin se on laeissa 1721/2015 ja 1723/2015, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
                                                                                                                                            Liite 
VEROTAULUKKO 
Tuote 
Tuote- 
Energiasisältö-vero 
Hiilidioksidi-vero 
Huolto- 
Yhteensä 
ryhmä 
varmuus- 
 
maksu 
Moottoribensiini snt/l 
10 
52,19 
17,38 
0,68 
70,25 
Pienmoottoribensiini snt/l 
11 
32,19 
17,38 
0,68 
50,25 
Bioetanoli snt/l 
20 
34,25 
11,40 
0,68 
46,33 
Bioetanoli R snt/l 
21 
34,25 
5,70 
0,68 
40,63 
Bioetanoli T snt/l 
22 
34,25 
0,00 
0,68 
34,93 
MTBE snt/l 
23 
42,41 
14,12 
0,68 
57,21 
MTBE R snt/l 
24 
42,41 
12,56 
0,68 
55,65 
MTBE T snt/l 
25 
42,41 
11,01 
0,68 
54,10 
TAME snt/l 
26 
45,67 
15,20 
0,68 
61,55 
TAME R snt/l 
27 
45,67 
13,84 
0,68 
60,19 
TAME T snt/l 
28 
45,67 
12,47 
0,68 
58,82 
ETBE snt/l 
29 
44,04 
14,66 
0,68 
59,38 
ETBE R snt/l 
30 
44,04 
11,95 
0,68 
56,67 
ETBE T snt/l 
31 
44,04 
9,24 
0,68 
53,96 
TAEE snt/l 
32 
47,30 
15,75 
0,68 
63,73 
TAEE R snt/l 
33 
47,30 
13,46 
0,68 
61,44 
TAEE T snt/l 
34 
47,30 
11,18 
0,68 
59,16 
Biobensiini snt/l 
38 
52,19 
17,38 
0,68 
70,25 
Biobensiini R snt/l 
39 
52,19 
8,69 
0,68 
61,56 
Biobensiini T snt/l 
40 
52,19 
0,00 
0,68 
52,87 
Etanolidiesel snt/l 
47 
15,18 
11,65 
0,35 
27,18 
Etanolidiesel snt/l R 
48 
15,18 
6,40 
0,35 
21,93 
Etanolidiesel snt/l T 
49 
15,18 
1,15 
0,35 
16,68 
Dieselöljy snt/l 
50 
32,77 
19,90 
0,35 
53,02 
Dieselöljy para snt/l 
51 
25,95 
18,79 
0,35 
45,09 
Biodieselöljy snt/l 
52 
30,04 
18,24 
0,35 
48,63 
Biodieselöljy R snt/l 
53 
30,04 
9,12 
0,35 
39,51 
Biodieselöljy T snt/l 
54 
30,04 
0,00 
0,35 
30,39 
Biodieselöljy P snt/l 
55 
25,95 
18,79 
0,35 
45,09 
Biodieselöljy P R snt/l 
56 
25,95 
9,40 
0,35 
35,70 
Biodieselöljy P T snt/l 
57 
25,95 
0,00 
0,35 
26,30 
Kevyt polttoöljy snt/l 
60 
9,70 
15,47 
0,35 
25,52 
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 
61 
7,05 
15,47 
0,35 
22,87 
Biopolttoöljy snt/l 
62 
7,05 
15,47 
0,35 
22,87 
Biopolttoöljy R snt/l 
63 
7,05 
7,74 
0,35 
15,14 
Biopolttoöljy T snt/l 
64 
7,05 
0,00 
0,35 
7,40 
Raskas polttoöljy snt/kg 
71 
8,05 
18,78 
0,28 
27,11 
Lentopetroli snt/l 
81 
56,76 
19,24 
0,35 
76,35 
Lentobensiini snt/l 
91 
51,70 
17,21 
0,68 
69,59 
Metanoli snt/l 
100 
26,10 
8,69 
0,68 
35,47 
Metanoli R snt/l 
101 
26,10 
4,34 
0,68 
31,12 
Metanoli T snt/l 
102 
26,10 
0,00 
0,68 
26,78 
Nestekaasu snt/kg 
110 
9,01 
17,53 
0,11 
26,65 
Bionestekaasu snt/kg 
111 
9,01 
17,53 
0,11 
26,65 
Bionestekaasu R snt/kg 
112 
9,01 
8,76 
0,11 
17,88 
Bionestekaasu T snt/kg 
113 
9,01 
0,00 
0,11 
9,12 
Laki 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukot 1 ja 2, sellaisina kuin ne ovat, verotaulukko 1 laissa 1722/2015 ja verotaulukko 2 laissa 1724/2015, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
                                                                                                                                            Liite 
VEROTAULUKKO 1 
Tuote 
Tuote- 
ryhmä 
Energia-sisältövero 
Hiilidioksidi- 
verot 
Huolto-varmuus-maksu 
Yhteensä 
 
 
 
 
 
 
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 
49,93 
139,91 
1,18 
191,02 
Maakaasu, euroa/MWh 
7,05 
11,48 
0,084 
18,614 
                     VEROTAULUKKO 2 
Tuote 
Tuote- 
Energia- 
Huolto- 
Yhteensä 
 
ryhmä 
vero 
varmuus- 
 
 
 
 
maksu 
 
Sähkö snt/kWh 
 
 
 
 
— veroluokka I 
2,24 
0,013 
2,253 
— veroluokka II 
0,69 
0,013 
0,703 
Mäntyöljy snt/kg 
27,11 
0,00 
27,11 
Polttoturve euroa/MWh 
1,90 
0,00 
1,90 
Helsingissä 30.11.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 2.12.2016 18:10