Keskustelualoite
KA
1
2015 vp
Nasima
Razmyar
sd
ym.
Keskustelualoite vihateoista ja rasismista Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Suojelupoliisin mukaan ääriliikkeiden väkivalta on yleistymässä Suomessa. Tammikuussa 2013 uusnatsijärjestön jäsenet hyökkäsivät Jyväskylän kirjastossa äärioikeistoa käsittelevän kirjan esittelytilaisuuteen. Yhtä tapahtuman järjestäjää viillettiin teräaseella. Heinäkuussa 2015 saman uusnatsijärjestön jäsenet hyökkäsivät Jyväskylässä sivullisten ihmisten kimppuun pahoinpidellen heitä. Saman järjestön edustajat ovat myös esiintyneet yhdessä erään kansanedustajan kanssa ilman, että siihen on puututtu. Kyseisen järjestön tavoitteena on kansallissosialistisen valtion luominen Suomeen. Suojelupoliisi on seurannut kyseisen uusnatsijärjestön ja äärioikeistolaisten liikkeiden toimintaa jo pidemmän aikaa. 
Ilmapiiri on kiristynyt. Vihapuheen määrä on lisääntynyt, ja erilaiset ääriliikkeet ovat käyttäneet väkivaltaa. Ministeri Stubbin kotiin on isketty. Kansan vaaleilla valitsemat eivät voi seurata tällaista kehitystä sivusta. Nyt on aika päivittää äärijärjestöjen riskiarvio ja selvittää tarkasti, millä tavalla lainsäädäntöä voidaan parantaa, jotta ääriliikkeiden väkivaltaisuutta voidaan ehkäistä ja estää. 
Suomi on aina ollut ja on jatkossakin monikulttuurinen ja -arvoinen maa. Suomessa ei voida hyväksyä rasismia tai vihapuhetta. On nähty liian monta kertaa, kuinka lyhyt matka vihapuheesta on vihatekoihin. Eduskunnan täytyy lähettää voimakas viesti: Rasismia, vihapuhetta tai väkivaltaa ei hyväksytä, sillä jokaisen ihmisarvo on jakamaton. Tällainen viesti on Suomen perustuslain hengen mukainen. 
Monikulttuurisuus ei ole painajainen. Painajainen on rasismi sekä siitä kumpuava vihapuhe ja väkivalta. Painajainen on se, että Suomessa on väkivaltaa käyttäviä ääriliikkeitä. Painajainen on se, että kansalaiset joutuvat tuntemaan turvattomuutta. Heinäkuun lopussa 15 000 ihmistä osoitti mieltään avoimen ja monikulttuurisen Suomen puolesta. Kaikki väkivalta — poliittinen tai epäpoliittinen — on yksiselitteisen väärin. Eduskunnan tehtävänä on nyt pohtia, kuinka kansalaisten turvallisuutta ja Suomen sisäistä turvallisuutta voidaan parantaa.  
Ääriliikkeiden väkivalta on tosiasia, ja on eduskunnan tehtävä tehdä asiasta tarvittavat johtopäätökset. Jokainen kansanedustaja on sanoillaan ja päätöksillään vastuussa suomalaisten ja kaikkien Suomessa olevien turvallisuudesta. Tuhannet suomalaiset näyttivät mielenosoituksissa, että ihmiset kaipaavat nyt parlamentaarista keskustelua. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun ääriliikkeiden väkivallasta ja rasismista Suomessa. 
Helsingissä 8.9.2015 
Nasima
Razmyar
sd
Antti
Lindtman
sd
Kristiina
Salonen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Antti
Rinne
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Joona
Räsänen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Jutta
Urpilainen
sd
Mika
Kari
sd
Tarja
Filatov
sd
Sanna
Marin
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Timo
Harakka
sd
Ilkka
Kantola
sd
Tuula
Haatainen
sd
Krista
Kiuru
sd
Riitta
Myller
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Susanna
Huovinen
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Ville
Skinnari
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Silvia
Modig
vas
Li
Andersson
vas
Satu
Hassi
vihr
Eva
Biaudet
r
Mikaela
Nylander
r
Ville
Niinistö
vihr
Jani
Toivola
vihr
Saara-Sofia
Sirén
kok
Sari
Multala
kok
Anders
Adlercreutz
r
Touko
Aalto
vihr
Emma
Kari
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Touko
Aalto
vihr
Antero
Vartia
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Viimeksi julkaistu 21.4.2017 11.03