Keskustelualoite
KA
5
2016 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Keskustelualoite veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Kansainvälisen toimittajaryhmän paljastama jättimäinen veroparatiiseihin liittyvä tietovuoto on kuohuttanut maailmaa. Paljastusten mukaan panamalainen Mossack Fonseca -asianajotoimisto on edesauttanut useiden satojen valtionpäämiesten, yritysten, rikollisten ja julkisuuden henkilöiden veronkiertoa hyödyntämällä monimutkaisia vero- ja yritysjärjestelyjä. Suomessa Ylen saamien tietojen mukaan toimintaan on osallistunut ainakin Nordea-pankkikonserni, jolla on ollut jopa 400 Mossack Fonsecan perustamaa pöytälaatikkofirmaa. 
Poliitikot eivät ole olleet halukkaita puuttumaan veroparatiisitalouteen, minkä seurauksena val-tiot menettävät huomattavia määriä verotuloja. Samalla salaisuuksien verho peittää poliittisen sekä taloudellisen eliitin kytkökset. 
Yritysten ja yksityishenkilöiden verojen maksu ja taloudelliset kytkökset pitäisi läpivalaista. Nytkin tiedot on paljastanut tietovuotaja, kun lähtökohtana tulisi olla, että verottajalla, poliisilla, toimittajilla ja kansalaisilla olisi mahdollisuus saada verotiedot osana normaalia talous- ja verora-portointia. 
Tällä hetkellä on meneillään isoja veronkiertoon liittyviä hankkeita EU:ssa ja OECD:ssä. Nykyinen hallitus ei ole esittänyt konkreettisia uusia toimia veronkierron ja veronvälttelyn ehkäisemi-seksi tai osoittanut erityistä aktiivisuutta kansainvälisillä foorumeilla. Päinvastoin esimerkiksi hallintarekisteristä on käyty toistuvasti julkisuudessa keskustelua. 
Tässä julkisessa taloustilanteessa kannattaisi tehdä kaikki mahdollinen paremman veronkannon eteen sen sijaan, että leikataan palveluista ja tulonsiirroista. Konkreettisia keinoja verovälttelyyn puuttumiseen on olemassa. Veronkierto ja verovälttely on otettava vakavasti, ja niiden torjuntaan on suhtauduttava määrätietoisesti.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun toimista veronkierron ja verovälttelyn kitkemiseksi. 
Helsingissä 19.4.2016 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Touko
Aalto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Päivi
Räsänen
kd
Joakim
Strand
r
Thomas
Blomqvist
r
Ilkka
Kantola
sd
Mika
Raatikainen
ps
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Maria
Guzenina
sd
Katja
Taimela
sd
Annika
Lapintie
vas
Tarja
Filatov
sd
Anders
Adlercreutz
r
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Uotila
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Silvia
Modig
vas
Antti
Rinne
sd
Hanna
Sarkkinen
vas
Riitta
Myller
sd
Susanna
Huovinen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Pia
Viitanen
sd
Viimeksi julkaistu 19.4.2017 11.07