Talousarvioaloite
TAA
132
2015 vp
Anneli
Kiljunen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruokavaliokorvauksen maksamiseen (10 000 000 euroa)
HE 30/2015 vp
Eduskunnalle
Hallitus aikoo säästöjä tavoitellessaan lakkauttaa keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen ja siirtää sairauden hoidon kustannukset potilaiden vastuulle. 
Keliakia on parantumaton autoimmuunisairaus, johon ei ole lääkehoitoa, vaan sen ainoa hoito on lääkärin määräämä tarkka gluteeniton ruokavalio. Keliakia kuuluu samaan autoimmuunisairauksien ryhmään kuin esimerkiksi MS-tauti, Crohnin tauti ja ykköstyypin diabetes. Yhteiskunta tukee näiden sairauksien hoitoa lääkekorvausten alemman tai ylemmän erityiskorvausluokan mukaisesti. Keliakiaa sairastavia ei pidä asettaa perusteettomasti eriarvoiseen asemaan muihin autoimmuunisairaisiin ja pitkäaikaissairaisiin verrattuna. 
Korvauksen poistolle ei ole muita perusteita kuin valtiontalouden säästö. Säästökään ei ole selvä, sillä korvauksen poisto heikentää keliaakikkojen hoitomotivaatiota ja mahdollisuuksia noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Poikkeamat ruokavaliohoidossa johtavat vakavampiin terveysongelmiin, jolloin terveyspalveluiden ja sairauslomien tarve kasvaa, samoin kuin riski vakaviin lisä-sairauksiin. Jos keliakiaa sairastavalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia hoitaa sairauttaan, kustannukset yhteiskunnalle voivat nousta moninkertaisiksi ruokavaliokorvaukseen verrattuna. 
Hallituksen esitys ruokavaliokorvauksen poistamisesta on täysin ristiriidassa terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden kanssa. Siksi ruokavaliokorvaus on säilytettävä ennallaan. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 33.40.60 ruokavaliokorvauksen säilyttämiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
Anneli
Kiljunen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Kristiina
Salonen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Nasima
Razmyar
sd
Sanna
Marin
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Joona
Räsänen
sd
Mika
Kari
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Katja
Taimela
sd
Viimeksi julkaistu 20.10.2015 16:34