Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 143/2016 vp

Viimeksi julkaistu 11.10.2016 10.12

Talousarvioaloite TAA 143/2016 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen (404 000 euroa)

IlkkaKanervakokym.

Eduskunnalle

Suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin pohjautuviin sodan ajan joukkoihin. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on tärkeä rooli puolustusjärjestelmässämme, ja reservin omaehtoisella toiminnalla kyetään poikkeuksellisen kustannustehokkaasti tukemaan reservin suorituskykyä ja vahvaa maanpuolustustahoa.  

Edellisellä hallituskaudella puolustusministeriön hallinnonalaan tehtiin mittavia säästöjä. Puolustusvoimat joutui merkittävästi vähentämään mm. reserviläisten kertausharjoituksia, varusmiesten maastovuorokausia sekä lentotunteja ja alusvuorokausia.  

Hallitusohjelmaan on kirjattu puolustusmäärärahojen palauttaminen riittävälle tasolle. Näin pystytään turvaamaan Suomen puolustusjärjestelmän toimivuus ja uskottavuus.  

Maanpuolustuksen Tuki ry ja maanpuolustusjärjestöt Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ovat esittäneet vakavan huolensa valtion talousarvioesityksen sisältämistä leikkauksista. Määrärahan pitäminen sen nykyisellä tasolla on erityisen tärkeää kansallisesti merkittävien järjestöjen toiminnan turvaamiseksi.  

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK koulutti viime vuonna 11 000 reserviläistä Puolustusvoimien tilaamilla kursseilla sekä 18 000 reserviläistä muilla sotilaallisilla kursseilla.  

Koulutuksen yhteistyöjärjestö MPK tarjoaa kokonaisturvallisuus- ja kyberturvallisuusstrategian mukaista koulutusta, johon osallistuu vuosittain lähes 50 000 suomalaista. Turvallisuusvaatimuksista johtuen henkilöstön riittävyyden osalta liikutaan jo nyt äärirajoilla.  

Rahoituksen leikkaaminen aiheuttaisi MPK:ssa ensi vuonna lomautuksia yhdistyksen vakituisille työntekijöille sekä leikkauksia varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen, johon kuuluu muun muassa naisille, nuorille ja kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua koulutusta. Pysyvä leikkaus pakottaisi MPK:n jo lähivuosina irtisanomisiin ja koulutustoiminnan supistamiseen.  

Erityisesti suunnitellut leikkaukset vaikuttaisivat naisille suunnattuun koulutukseen, jonka kehittäminen ja toteuttaminen on yksi MPK:n lakisääteisistä tehtävistä. Erityisen hankalaan tilanteeseen joutuu naisjärjestöjen maanpuolustus- ja turvallisuustyötä koordinoiva Naisten Valmiusliitto, jonka toimintaa rahoitetaan pitkälti Puolustusministeriön taloudellisella tuella. Myös muiden maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytyksiä leikkaukset heikentäisivät merkittävästi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 404 000 euroa momentille 27.10.50 maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
IlkkaKanervakok
TimoHeinonenkok
ThomasBlomqvistr
JaanaPelkonenkok
SeppoKääriäinenkesk
AnttiKaikkonenkesk
MikkoSavolakesk
MarkkuPakkanenkesk
MarisannaJarvakesk
JariRonkainenps
LeaMäkipääps
MarkusMustajärvivas
MikaKarisd
RitvaElomaaps
KristaMikkonenvihr