Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 177/2016 vp

Viimeksi julkaistu 12.10.2016 13.44

Talousarvioaloite TAA 177/2016 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (30 000 000 euroa)

KimmoKiveläpsym.

Eduskunnalle

Hallituksen esityksestä eduskunta poisti valtion vuoden 2015 talousarviossa oppilaitosten perustamiskustannuksiin osoitetun määrärahan. Vuonna 2014 perustamiskustannusten määräraha oli lisätalousarvio huomioiden 56 miljoonaa euroa. Perustamiskustannukset on tarkoitus rahoittaa jatkossa käyttökustannusten valtionosuudella, mikä on pienentynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen 829 miljoonasta eurosta vuoden 2017 talousarvioesiesityksen 720 miljoonaan euroon.  

Homekoulujen tilanne on jopa EU:n tasolla tunnustettu merkittäväksi ongelmaksi. HITEA (Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches) -koulututkimus vuosina 2008—2013 selvitti sisäilman biologisten epäpuhtauksien vaikutusta oppilaiden ja opettajien terveyteen kouluissa. Tämän EU:n 2,7 miljoonalla eurolla rahoittaman tutkimuksen mukaan kosteusvaurioista kärsivät homekoulut voivat muodostaa Suomessa isomman vaaran lapsille kuin muualla.  

Erillisen määrärahan varaaminen homekoulujen korjauksiin on aiheellista, koska muutoin on vaara, että kunnat eivät taloustilanteensa vuoksi pysty osoittamaan käyttökustannuksista riittävää osuutta edes tarpeellisiin korjauksiin. Lisäksi rakentamisen työllistävä vaikutus heijastuu positiivisesti aluetalouteen, mikä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa tarvitaan muutoin heikon työllisyystilanteen vuoksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää lukuun 29.10 uuden momentin ja osoittaa sille 30 000 000 euroa oppilaitosten homekorjaushankkeisiin.  
Helsingissä 30.9.2016 
KimmoKiveläps
RiittaMyllersd
MarkkuRossikesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
KristaMikkonenvihr
SeppoKääriäinenkesk