Talousarvioaloite
TAA
197
2015 vp
Riitta
Myller
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinijärvi, Sarkamäen ohituskaistat (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 23 on Pohjois-Karjalalle, varsinkin maakunnan keskiselle ja pohjoiselle osalle, erittäin tärkeä yhteys eteläiseen Suomeen. Valtatien 5 parantamistoimenpiteet etelässä ovat lisänneet myös valtatien 23 vetovoimaa esimerkiksi raskaan liikenteen väylänä. Tien liikennemäärät ovat kasvaneet ennakoitua nopeammin ja raskaan liikenteen määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Uutena raskaan liikenteen muotona tielle tulee jatkossa myös Leppävirran jätteenpolttolaitokselle Pohjois-Karjalasta suuntautuvia energiajätteen kuljetuksia. Etenkin Varkaus—Karvio-osuudella tien puutteellinen kunto valtatiestandardeihin nähden aiheuttaa merkittäviä ongelmia raskaan liikenteen kuljetusten sujuvuudelle. Tiejakso on myös liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen. 
Koko valtatien 23 Varkaus—Viinijärvi -hankkeen kustannukset ovat noin 53 milj. euroa. Valtion vuoden 2013 talousarviossa valtatien 23 Varkaus—Viinijärvi -hankkeen toteuttamiseen osoitettiin eduskuntakäsittelyn kautta 5 miljoonan euron määräraha, jolla perusparantaminen saatiin liikkeelle. Eduskunnan kautta on saatu myös 7 miljoonan euron lisärahoitus vuoden 2015 talousarvioon. Esitetään, että hankkeelle osoitetaan 10 milj. euron rahoitus keskikaiteellisten ohituskaistojen toteuttamiseksi Sarkamäen kohdalla. Rakennettava kohde sijaitsee Leppävirran kunnan alueella n. 12—15 km etäisyydellä valtatieltä 5 Joensuuhun päin. Ohituskaistoilla parannetaan merkittävästi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke olisi käynnistettävissä välittömästi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 23 (Varkaus—Viinijärvi) Sarkamäen kohdan keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentamiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
Riitta
Myller
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Matti
Semi
vas
Elsi
Katainen
kesk
Sari
Raassina
kok
Viimeksi julkaistu 22.10.2015 13.20