Talousarvioaloite
TAA
198
2015 vp
Riitta
Myller
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä junaliikenteen ostoihin väleillä Joensuu—Varkaus ja Joensuu—Lieksa—Nurmes (5 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n junien osto- ja velvoiteliikennettä koskevan neuvottelutuloksen mukaisesti junaliikenne on lakkaamassa kokonaan useilta reiteiltä. Lakkautettavilla vuoroilla tehdään yhteensä 550 000 matkaa vuodessa. Pohjois-Karjalan junayhteyksiin ja saavutettavuuteen vaikutus olisi suuri: henkilöliikenne lakkaisi kokonaan sekä Joensuu—Lieksa—Nurmes että Joensuu—Varkaus-rataosilla 27.3.2016 alkaen. Jäljelle jäisi vain junayhteys etelän suuntaan. 
Tieto reittien lakkauttamisesta on otettu vastaan järkyttyneenä. Liikenneyhteyksien heikkeneminen vaikeuttaa kohtuuttomasti ihmisten liikkumista. Junaliikennettä koskevat leikkaukset ovat kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan kannalta hyvin lyhytnäköisiä, sillä ne lisäävät yksityis-autoilua. Pidemmällä aikavälillä toimenpiteet rapauttavat yleistä kilpailukykyä heikentämällä monien alueiden edellytyksiä houkutella yritysinvestointeja, työvoimaa, opiskelijoita ja matkailijoita. 
VR:n monopoliasemaa henkilöraideliikenteessä on äskettäin jatkettu, joten siltä on oikeutettua vaatia yhteiskuntavastuuta ja liikennöintiä myös hiljaisemmilla rataosuuksilla, tähän on osoitettava riittävät määrärahat. Pidemmällä aikavälillä on lisättävä raideliikenteen kilpailua.  
Henkilöjunaliikenne tulee nähdä myös potentiaalisen tavaraliikenteen mahdollistajana infrastruktuurin kunnossapidon kautta. Ratainfrastruktuurista saadaan paras yhteiskunnallinen ja ilmastopoliittinen kokonaishyöty silloin, kun raiteilla liikkuvat sekä ihmiset että tavarat. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.30.63 junaliikenteen palvelujen ostoihin väleillä Joensuu—Varkaus ja Joensuu—Lieksa—Nurmes. 
Helsingissä 9.10.2015 
Riitta
Myller
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Elsi
Katainen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Kimmo
Kivelä
ps
Sari
Essayah
kd
Markku
Eestilä
kok
Sari
Raassina
kok
Satu
Taavitsainen
sd
Viimeksi julkaistu 22.10.2015 13.18