Talousarvioaloite
TAA
201
2016 vp
Kari
Kulmala
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Saimaan järvilohikannan elvyttämiseen (160 000 euroa)
Eduskunnalle
Saimaan järvilohi on äärimmäisen uhanalainen laji, jonka säilyttäminen on ollut jo yli 40 vuotta pelkästään kalanviljelyn ja istutusten varassa. Järvilohikannan elvyttämisen eteen tehdään paljon työtä monella eri taholla, mutta viime vuosien istutustulokset ovat kuitenkin olleet heikkoja. Ny-kyiset, pelkkään viljelykiertoon perustuvat toimet eivät riitä turvaaman järvilohen tulevaisuutta tuottavana ja elinkelpoisena kantana. Järvilohen säilyttämisen keinovalikoimaa onkin saatava laajennettua. 
Ala-Koitajoella on käynnissä järvilohen luontaisen lisääntymisen selvittämishanke. Hankkeen kokemukset ja tieto ovat sovellettavissa muillakin järvilohen entisillä lisääntymisalueilla Lieksanjoessa sekä Pielisjoessa. Kaikki nämä uudet toimintalinjat ja niiden toteuttaminen niin luonnossa kuin laitosympäristössä vaativat perusteellista koetoimintaa, seurantaa, tutkimusta, työlästä maasto- ja kenttätyötä sekä elinympäristöjen kunnostusta. Näihin tarkoituksiin esitetään 60 000 euron määrärahaa. 
Yhtenä uhkana Saimaan järvilohikannan säilymiselle on salakalastus. Kalastuksenvalvonta am-mattimaisesti toteutettuna on ainut vaihtoehto tämän epäkohdan kitkemiseen. Rahoitusta valvonnan kehittämiseen ei kuitenkaan ole saatavilla, ja puolet havaituista tapauksista on jäänyt tutkimatta. Suojelullisen valvonnan kehittäminen edellyttää 100 000 euron määrärahaa, jolla on tarkoitus saada Kuurnan voimalaitosalueelle kalastuksenvalvontakäyttöön kaksi valvontakameraa, lämmin halli kaluston säilyttämistä ja huoltoa varten sekä tarvittavat kulkuvälineet niin maastoon kuin vesille.  
Esitetty määräraha tukee osaltaan hallituksen Luontopolitiikka-kärkihankkeen toimenpiteen 3 (Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen) toteutumista. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 160 000 euroa momentille 30.40.31 äärimmäisen uhanalaisen järvilohikannan elvyttämistoimenpiteiden tehostamiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
Kari
Kulmala
ps
Krista
Mikkonen
vihr
Elsi
Katainen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Riitta
Myller
sd
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Matti
Semi
vas
Pentti
Oinonen
ps
Viimeksi julkaistu 12.10.2016 13.54