Talousarvioaloite
TAA
252
2015 vp
Sari
Raassina
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (100 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnat ovat käyttäneet EU-ohjelmakausilla 2000—2006 ja 2007—2013 EAKR-rahoitusta yhteensä yli 32 miljoonaa euroa Savon radan tasoristeyksien poistamiseksi. Ratayhteyksien nopeutta tulee nostaa saavutettavuuden parantamiseksi. Nopeudennostotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tasoristeyksien poistamisen lisäksi mm. sähkörata- ja turvalaitemuutostöitä. 
Pieksämäki—Kuopio-osuudella nopeustaso on edelleen 140 km/h, vaikka osuuden päällys- ja alusrakenne on kunnostettu korkeampaa nopeustasoa vastaavaksi. Sähkörata- ja turvalaitetöiden saattaminen valmiiksi ja muut puuttuvat toimenpiteet edellyttäisivät perusradanpidon rahoitusta mahdollistamaan 200 km/h nopeuden. Kuopio—Iisalmi-rataosan tasoristeysten yleispiirteinen poistamissuunnitelma valmistui v. 2011. Sen mukaan rataosalla olevien 49 tasoristeyksen poistaminen ja korvaaminen 18 eritasoristeyksellä tulisi maksamaan noin 18 miljoonaa euroa.  
Ratayhteyksien perusparantamishankkeiden läpiviemiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä muihin nopeuttamista edistäviin töihin tulee varata riittävä rahoitus valtion talousarviossa ja näitä toimenpiteitä tulee kohdistaa Itä-Suomeen. Näillä toimilla edistetään myös ilmastopoliittisen ohjelman toteutumista. Perusradanpitoon tulee saada 100 miljoonan euron tasokorotus rataverkon kunnon ja ratayhteyksien kehittämisen turvaamiseksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 100 000 000 euroa momentille 31.10.20 perusradanpitoon. 
Helsingissä 9.10.2015 
Sari
Raassina
kok
Kimmo
Kivelä
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Sari
Essayah
kd
Matti
Semi
vas
Riitta
Myller
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Viimeksi julkaistu 22.10.2015 14.04