Talousarvioaloite
TAA
267
2015 vp
Markku
Rossi
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Jännevirran sillan (valtatie 9) toteuttamiseen (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 9 on Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Se yhdistää Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion sekä Joensuun kasvukeskukset jatkuen idässä Niiralan raja-asemalle asti. Tie on tärkein naapurimaakuntien Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhdysväylä ja se yhdistää maakuntien keskukset Kuopion ja Joensuun. Kuopio—Joensuu-yhteysvälin akuutein ongelma on Kuopion ja Siilinjärven rajalla sijaitsevan Jännevirran sillan kunto. Jännevirran kautta kulkee TEN-T-ydinverkostoon kuuluva syväväylä (syväys 4,2 m) Siilinjärvelle ja laivaväylä (syväys 2,4—1,5 m) Juankosken ja Nilsiän kautta Tahkon matkailukeskukseen. 
Jännevirtaan on esitetty rakennettavaksi kiinteä 24,5 metrin alikulkukorkeudella varustettu silta nykyisen sillan eteläpuolelle. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 km:n matkalla ja maantien 16340 uuteen liittymään rakennetaan valtatielle kääntymiskaistat. Uuden valtatien leveys on 10,5 metriä, josta ajoradan leveys on 7,5 metriä. Uudelle sillalle tulee lisäksi 4,0 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä. Yksityistien liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä parannetaan sekä esitetään tehtäväksi melusuojauksia. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 lopulla, minkä jälkeen tarkempi rakennussuunnitelma valmistuu kesän 2016 aikana. Rakentaminen olisi mahdollista sen jälkeen kesällä tai loppusyksyllä vuonna 2016, mikäli rahoituspäätös saadaan. 
Jännevirran uudistamisen kustannusarvio on 46,4 miljoonaa euroa ja tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen kustannus vuonna 2015 on 1,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 1,3 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 9 parantamiseen Jännevirran sillan kohdalla. 
Helsingissä 9.10.2015 
Markku
Rossi
kesk
Riitta
Myller
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Sari
Raassina
kok
Kimmo
Kivelä
ps
Krista
Mikkonen
vihr
Sari
Essayah
kd
Hannu
Hoskonen
kesk
Matti
Semi
vas
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Viimeksi julkaistu 8.1.2016 10.53