Talousarvioaloite
TAA
284
2016 vp
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnontieteellisen kulttuuriperinnön digitointiin akateemisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen (800 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomen luonnontieteellisestä kulttuuriperinnöstä vain n. 10 % on sähköisessä, helposti hyödynnettävässä muodossa. Joensuussa on  kehitetty  rakennerahastojen ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksen avulla massadigitointilaitteistoja ja -menetelmiä sekä sähköistä infrastruktuuria. Tuloksena on Digitarium, Itä-Suomen yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteinen digitointi- ja osaamiskeskus, joka pystyy digitoimaan satojatuhansia luonnontieteellisiä näytteitä vuodessa, esimerkkinä Oslon yliopiston herbaarion eli n. 300 000 näytteen digitointi tilaustyönä. 
Luonnontieteellisen kulttuuriperinnön digitointiin ei ole koskaan osoitettu määrärahoja valtion talousarviossa (vrt. momentti 29.80.55), mikä on hidastanut tieteen digitalisaation edistymistä Suomessa. Digitointikeskus Joensuussa tarvitsee henkilökuntaa operoimaan jo rakennettua infrastruktuuria. Digitarium on vuodesta 2011 alkaen kouluttanut työttömiä akateemisia digitoinnin ammattilaisiksi tavoitteena ehkäistä akateemisen pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Kokoelmien digitalisaatiolla ja avoimella tietojen jakamisella sähköisten palveluiden (laji.fi) kautta pyritään nostamaan Suomen tiedettä sekä avaamaan luonnontieteelliset kansalliskokoelmat kaikille kansalaisille. Nykyisellä digitointitahdilla tämä tavoite täyttyisi arvioiden mukaan vasta sadan vuoden päästä. Digitointiin täytyy voida osoittaa työttömiä henkilöitä.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 800 000 euroa momentille 29.80.55 luonnontieteellisen kulttuuriperinnön digitointiin. 
Helsingissä 30.9.2016 
Krista
Mikkonen
vihr
Elsi
Katainen
kesk
Sari
Essayah
kd
Markku
Rossi
kesk
Riitta
Myller
sd
Matti
Semi
vas
Pentti
Oinonen
ps
Kimmo
Kivelä
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Viimeksi julkaistu 2.11.2016 12.07