Talousarvioaloite
TAA
286
2016 vp
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Botanian ystävät ry:lle (60 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomessa on ainoastaan neljä ympärivuotista kasvitieteellistä puutarhaa, joista yksi on Joensuun kasvitieteellinen puutarha Botania. Itä-Suomen yliopisto päätti lopettaa Botanian toiminnan vuonna 2012. Tuolloin perustettiin Botanian ystävät ry: yleishyödyllinen, voittoa tuottamaton yhdistys, jonka ylläpitämäksi kasvitieteellinen puutarha kokonaisuudessaan siirtyi lokakuusta 2012 alkaen. Vastaavaa kasvitieteellisen puutarhan pelastamista ei ole tapahtunut missään päin maailmaa aiemmin. Yhdistys ylläpitää kasvihuoneita, työllistää noin viisi työntekijää ja palvelee noin 19 000 maksavaa asiakasta /vuosi. Vuosittainen kävijämäärä on neljässä vuodessa kasvanut 8 000 henkilöllä (maksavat asiakkaat) suhteessa aiempaan tilanteeseen. Yhdistys on nostanut -Botanian sekä paikallisesti että valtakunnallisesti merkittäväksi matkailukohteeksi. Erityislaatuisuutta lisää se, että Botania on Suomen myös ainoa trooppinen perhospuutarha. 
Botanian ystävät ry:n vuokrasopimus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa (jonka osaomistaja Suomen valtio on) on haasteellinen: yhdistys maksaa kaikki käyttökustannukset (lämmitys, sähkö, vesi) ja sen lisäksi on vastuussa kaikista remonteista sekä myös kiinteistöverosta. Kiinteistön hallintaan liittyvä taloudellinen rasite sekä vähäinen julkinen tuki ovat johtamassa tilanteeseen, jossa yhdistys joutuu harkitsemaan kasvitieteellisen puutarhan ylläpidon lopettamista. Ellei julkista lisärahoitusta löydy ja ellei ratkaisua kiinteistön hallinnan keventämiseen löydetä, yhdistys ryhtyy alasajamaan toimintaa lokakuussa 2017. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 60 000 euroa momentille 35.01.65 Botanian ystävät ry:lle kasvitieteellisen puutarhan toimintaan ja sen kehittämiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Krista
Mikkonen
vihr
Elsi
Katainen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Riitta
Myller
sd
Matti
Semi
vas
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Viimeksi julkaistu 12.10.2016 16.28