Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 289/2016 vp

Viimeksi julkaistu 13.10.2016 10.46

Talousarvioaloite TAA 289/2016 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä itärajan rajanylityspaikkojen palvelutason turvaamiseen (2 000 000 euroa)

RiittaMyllersdym.

Eduskunnalle

Itärajan kaikkien rajanylityspaikkojen aukioloajat ovat arvioitavana virkamiesvalmistelussa. Sisäministeriö, Rajavartiolaitos ja Tulli käyvät neuvotteluja mahdollisista aukioloaikamuutoksista, jolloin aukioloaikoja joko supistettaisiin tai luovuttaisiin jopa kokonaan nykyisten ympärivuorokautisesti auki olevien ylityspaikkojen yöaukiolosta. Perusteena aukiolotarkastelulle on esitetty Rajavartiolaitoksen määrärahojen niukkuus ja tarve siirtää henkilöstövoimavaroja maastorajavalvontaan.  

Rajaviranomaisten toimintamäärärahat on turvattava siten, ettei aukiolorajoituksia tarvitse ottaa käyttöön. Lähtökohtana on jatkossakin oltava sekä henkilö- että tavaraliikenteen palvelu mahdollisimman joustavasti nykymuotoisella palvelutasolla. Aukiolorajoituksista aiheutuisi huomattavaa haittaa elinkeinoelämälle, yritysten kilpailukyvylle, kansalaisille ja aluekehitykselle rajan molemmin puolin. Rajoitus vaikeuttaisi ja ruuhkauttaisi erityisesti raskaan liikenteen kuljetuksia ja synnyttäisi lisäinvestointipaineita kuljetuskalustoon ja varastointiin heikentäen siten yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Aukioloaikojen rajoitus haittaisi palvelu- ja matkailuliiketoimintaa rajan molemmin puolin ja heikentäisi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta, kun ylityspaikoille johtaville väylille syntyisi "jojo-ilmiötä", kiirehtimistä, ylinopeuksia ja vaarallisia ohituksia. Myös Suomen valtiontalouden kannalta rajoitusten kokonaisvaikutus olisi hyvin todennäköisesti negatiivinen. Jos aukioloaikoja ryhdyttäisiin Suomen aloitteesta rajoittamaan, paluu takaisin aiempiin aukioloihin voisi olla vaikeaa ja varmuudella mutkikkaiden neuvotteluiden ja pahimmillaan vuosikausien työn takana. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 26.20.01 Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. 
Helsingissä 30.9.2016 
RiittaMyllersd
MerjaMäkisalo-Ropponensd
PenttiOinonenps
SariEssayahkd
MarkkuRossikesk
MattiSemivas
KariKulmalaps
KimmoKiveläps
KristaMikkonenvihr
SeppoKääriäinenkesk