Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 306/2016 vp

Viimeksi julkaistu 13.10.2016 14.58

Talousarvioaloite TAA 306/2016 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Joensuun ratapihan parantamiseen (79 000 000 euroa)

MerjaMäkisalo-Ropponensdym.

Eduskunnalle

Joensuun asemanseudun kehittäminen on keskeisessä roolissa Joensuun symmetrisen kaupungin vision toteuttamisessa. Tavoitteena on laajentaa kaupunkikeskustaa Pielisjoen itäpuolella, tuoda asunto- ja palvelurakentamista sekä luoda uusia työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien ja rakennetun infran äärelle. Alueen tehokkaampi käyttö edellyttää myös teknisesti vanhentuneiden henkilö- ja tavararatapihojen uudelleen järjestelyjä. Liikennevirasto on omassa valmistelussaan priorisoinut Joensuun hankkeen korkealle moniongelmaisena kohteena. Kaupunkikehityshanke ja ratapihan kunnostushanke tukevat hyvin toisiaan. Ratapihajärjestelyt mahdollistavat alueen maankäytön kehittämisen ja tiivistämisen. Hankkeella on merkittävä vipuvaikutus yksityisten satojen miljoonien eurojen rakennushankkeiden käynnistymiseen. Järjestelyt parantavat myös eri liikennemuotojen yhteensovittamista ja joukkoliikenteen olosuhteita ja luovat hyvän pohjan liikenteen ja matkustajapalveluiden uudistamiselle liikennekaaren mukaisesti. Joensuun ratapihan toimivuudella on myös merkittävää vaikutusta koko Karjalan radan liikennöitävyyteen. 

Joensuun ratapihan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2013, ja parhaillaan on käynnissä aluetta koskeva ratalain mukaisen ratasuunnitelman laadinta. Samanaikaisesti on käynnissä Joensuun asemanseudun ja ratapihan asemakaavojen muutokset, ja ne tulevat päätettäviksi vuoden 2017 alkupuolella. Ratapihan uudistamisen on arvoitu vievän noin neljä vuotta ja maksavan 79 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen toteutusvaiheeseen tavoiteaikataulussa vuoteen 2020 mennessä edellyttää, että vuoden 2017 talousarviossa varaudutaan jo rakennussuunnitteluun ja valmisteleviin toimiin siten, että varsinainen rakentaminen voi käynnistyä vuodesta 2018 alkaen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 79 000 000 euroa momentille 31.10.77 Joensuun ratapihan parantamiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
MerjaMäkisalo-Ropponensd
PenttiOinonenps
SariEssayahkd
MarkkuRossikesk
MattiSemivas
RiittaMyllersd
KariKulmalaps
KimmoKiveläps
KristaMikkonenvihr
SeppoKääriäinenkesk