Talousarvioaloite
TAA
352
2016 vp
Aila
Paloniemi
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laajan turvallisuuden verkosto ry:lle (160 000 euroa)
Eduskunnalle
Lokakuussa 2015 ETYJ-yhdistys STETEn tuki ry ja Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU yhdistyivät Laajan turvallisuuden verkosto ry - WISEksi. WISE on tuonut yhteen monentyyppisiä, laajan turvallisuuden kanssa työskenteleviä kansalaisjärjestöjä ja kaikki eduskuntapuolueet kansanedustajajäsenten kautta. WISEn tehtävänä on tarkastella turvallisuutta laajasta näkökulmasta. Muita vastaavia järjestöjä Suomessa ei ole. WISE järjestää erittäin korkeatasoista koulutusta sekä tapahtumia ja hankkeita turvallisuuspoliittisista kysymyksistä ja toimii yhteistyössä laajan toimijakentän, ml. valtiollisten toimijoiden kanssa. WISEn tehtäviin kuuluu ETYJin toiminnan seuranta, sen tukeminen, siitä tiedottaminen ja siihen vaikuttaminen. Suomessa ei ole muita kansalaisjärjestöjä, jotka pitävät ETYJin toimintaa ja periaatteita samalla tavalla esillä työssään. WISE tiedottaa ja kouluttaa laajasti turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, eikä samaa tee mikään muu taho. 
WISE ei rasita budjettiaan raskaalla hallinnolla. Toimistossa on ainoastaan kaksi kokopäiväistä työntekijää. Heidän palkkansa ovat maltilliset. Mahdollisuuksien mukaan projektirahalla palkataan projektityöntekijöitä. Kuluvan vuoden keväällä WISE muutti yhteen 10 järjestön kanssa, jolloin saatiin säästettyä paljon synenergiahyötyjen ansiosta ja vuokrakulut alenivat halvemman vuokran ja pienempien työhuoneiden takia. Kaikki WISEn palvelut on kilpailutettu ja hallinnosta ja toiminnasta leikattu runsaasti — viimeksi järjestöjen yhdistymisen kautta. STETEn ja KATUn ja myöhemmin WISEn valtionavusta on viime vuosina leikattu jo yhteensä n. 34 %, joten toimintaa on sopeutettu jo rajusti, äärimmilleen, mutta laadukasta toimintaa on pystytty silti toteuttamaan.  
Ulkoasiainministeriö on vuosia antanut valtionapua niin KATUlle, STETElle kuin tänä vuonna WISElle hallinnonalan momentilta 24.90.50. Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö on hallinnoinut tätä valtionapua. Vuoden 2017 talousarviossa esitetään ulkoasiainministeriön hallinnonalan momentin 24.90.50 eräiden valtionapujen muuttamista siten, että määräraha asetetaan julkisesti haettavaksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin. ETYJ- ja kriisinhallinnan kansalaistoimintaan, tiedotukseen ja koulutukseen ei erikseen esitetä varattavaksi määrärahaa, toisin kuin EU-tiedotukseen. Rahoitus muuttuu myös projektiluonteiseksi, jolloin pitkäjänteinen työ ETYJin periaatteiden ja laajan turvallisuuden puolesta vaarantuu. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 160 000 euroa momentille 24.90.50 ETYJ- ja kriisinhallintatyön kansalaistoimintaan, tiedotukseen ja koulutukseen Laajan turvallisuuden verkostolle.  
Helsingissä 30.9.2016 
Aila
Paloniemi
kesk
Kari
Uotila
vas
Krista
Mikkonen
vihr
Ilkka
Kantola
sd
Eva
Biaudet
r
Viimeksi julkaistu 13.10.2016 16.20