Talousarvioaloite
TAA
368
2016 vp
Markku
Rossi
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (40 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Asemanseudut ovat tärkeitä kaupunkikehityksen paikkoja, joita kaupungit voisivat hyödyntää asunto- ja palvelurakentamisessa huomattavasti nykyistä paremmin. Alueiden hyödyntäminen edellyttää usein myös ratapihojen uudistamista, kansiratkaisuja tai toimintojen muualle siirtämistä. 
Kuopiossa keskeisenä osana kaupunkikeskustan kehittämistä ollaan toteuttamassa Kuopion Asemanseudun uudistaminen. Alueelle on vuonna 2014 valmistunut kunnallistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan etenemisen yhteistyössä yksityisektorin toteuttajatahon ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kyseessä on merkittävä elinvoimaa ja työllisyyttä lisäävä hankekokonaisuus, josta yksityisten investointien osuus on noin 150—170 miljoonaa euroa. Nykyisestä linja-auto- ja rautatieaseman alueesta muodostetaan seudullisesti tärkeä joukkoliikennepalvelut ja matkakeskustoiminnot sisältävä keskittymä, jota täydentää arkkitehtuuriltaan edustava toimisto-, liike- ja palvelutiloja sekä asumista sisältävä työpaikka-alue. Hankekokonaisuuden toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että alueen henkilö- ja tavarapihojen uudistaminen tunneleineen (valtiorahoitteinen osio noin 50 miljoonaa euroa) kyettäisiin sovittaa muun rakentamisen aikatauluun. Lisäksi uudistus palvelisi Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olevan kuljetustarpeiltaankin erittäin merkittävän biotuotetehtaan tarpeita. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 40 000 000 euroa momentille 31.10.77 Kuopion henkilö- ja tavarapihojen uudistamiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Markku
Rossi
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Kari
Kulmala
ps
Matti
Semi
vas
Riitta
Myller
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Pentti
Oinonen
ps
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Sari
Raassina
kok
Hannu
Hoskonen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Viimeksi julkaistu 13.10.2016 16.44