Talousarvioaloite
TAA
385
2016 vp
Matti
Semi
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 parantamiseen välillä Leppävirta—Kuopio (99 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Nykyinen valtatie on kapea sekä mäkinen ja mutkainen sekaliikennetie. Tien linjaus ja tasaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut tekijät heikentävät liikenneturvallisuutta sekä ohitusmahdollisuuksia. 
Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti välillä Leppävirta—Palokangas nykyistä tietä leventämällä ja yhdellä ohituskaistajaksolla sekä nelikaistaisella keskikaideosuudella. Väli Palokangas—Humalajoki toteutetaan kapeana keskikaiteellisena moottoritienä uuteen linjaan koko matkalla nykyisen viitostien länsipuolelle. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h. Liikenteen ennustetaan kasvavan suunnittelujaksolla vuoteen 2030 mennessä 20 %, jolloin liikennemäärä on noin 6 500 autoa vuorokaudessa.  
Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttaminen on mahdollista, kun toteutusrahoitus myönnetään. Hankkeen suunnittelu rahoitettiin Euroopan unionin EAKR-rahoituksella. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 99 miljoonaa euroa.  
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu. Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet, meluhaittojen pienentäminen ja hirvieläinonnettomuuksien estäminen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 99 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 parantamiseen välillä Leppävirta—Kuopio. 
Helsingissä 30.9.2016 
Matti
Semi
vas
Markku
Rossi
kesk
Riitta
Myller
sd
Elsi
Katainen
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Pentti
Oinonen
ps
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Viimeksi julkaistu 14.10.2016 11.44