Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 385/2016 vp

Viimeksi julkaistu 14.10.2016 11.44

Talousarvioaloite TAA 385/2016 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 parantamiseen välillä Leppävirta—Kuopio (99 000 000 euroa)

MattiSemivasym.

Eduskunnalle

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Nykyinen valtatie on kapea sekä mäkinen ja mutkainen sekaliikennetie. Tien linjaus ja tasaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut tekijät heikentävät liikenneturvallisuutta sekä ohitusmahdollisuuksia. 

Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti välillä Leppävirta—Palokangas nykyistä tietä leventämällä ja yhdellä ohituskaistajaksolla sekä nelikaistaisella keskikaideosuudella. Väli Palokangas—Humalajoki toteutetaan kapeana keskikaiteellisena moottoritienä uuteen linjaan koko matkalla nykyisen viitostien länsipuolelle. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h. Liikenteen ennustetaan kasvavan suunnittelujaksolla vuoteen 2030 mennessä 20 %, jolloin liikennemäärä on noin 6 500 autoa vuorokaudessa.  

Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttaminen on mahdollista, kun toteutusrahoitus myönnetään. Hankkeen suunnittelu rahoitettiin Euroopan unionin EAKR-rahoituksella. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 99 miljoonaa euroa.  

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu. Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet, meluhaittojen pienentäminen ja hirvieläinonnettomuuksien estäminen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 99 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 parantamiseen välillä Leppävirta—Kuopio. 
Helsingissä 30.9.2016 
MattiSemivas
MarkkuRossikesk
RiittaMyllersd
ElsiKatainenkesk
KristaMikkonenvihr
PenttiOinonenps
SariEssayahkd
KimmoKiveläps
HannakaisaHeikkinenkesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
SeppoKääriäinenkesk