Talousarvioaloite
TAA
39
2015 vp
Sari
Essayah
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ylivieska—Iisalmi— Kontiomäki-radan toiminnallisuuden parantamiseen (116 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Tavaraliikenteeseen kohdistetut parannukset alentavat yritysten logistiikkakustannuksia ja edistävät kehitystä koko Suomessa. Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan sähköistäminen ja Iisalmi—Kontiomäki-radan yhdistäminen kolmioraiteella sekä Siilinjärven Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan raiteen sähköistäminen ovat Pohjois-Savon ja Suomen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän kannalta välttämättömiä hankkeita. 
Ylivieska—Iisalmi-rata palvelee erityisesti raskasta tavaraliikennettä ja radan sähköistyksen sekä liikennepaikkojen parantamisen kerrannaisvaikutukset koko Suomen tavarankuljetukseen ja operaattoreiden investointeihin ovat huomattavat. Ylivieska—Iisalmi-rata on rataverkon vilkkain sähköistämätön rataosa ja on oleellinen osa kuljetusketjua, jonka osalta lisätalousarviossa (2015) päätettiin Pännäinen—Pietarsaari sähköistyksestä. Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 2012 on vuosien 2012—2015 alkavaksi kehittämishankkeeksi osoitettu Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden parantaminen. 
Rataosuuksien kuljetukset koostuvat Venäjän transitoliikenteestä ja Kainuun ja Savon kotimaan kaivos- ja metsäteollisuuden vienti- ja raaka-ainevirroista. Yaran Siilinjärven tehtaiden ja Savon radan sähköistys 5 km:n matkalta mahdollistaa kuljetusten siirtämisen sähköjunaliikenteellä ja alentaa siten logistiikkakustannuksia. Ratojen sähköistyksen ja kolmioraiteen toteutuksen kustannusarvio on noin 116 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 116 000 000 euroa momentille 31.10.77 Iisalmi-Ylivieska-Kontiomäki radan sähköistämiseen, Iisalmen kolmioraiteeseen ja Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan osuuden sähköistämiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Markku
Eestilä
kok
Krista
Mikkonen
vihr
Markku
Rossi
kesk
Matti
Semi
vas
Riitta
Myller
sd
Elsi
Katainen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Viimeksi julkaistu 15.10.2015 11.42