Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 55/2016 vp

Viimeksi julkaistu 7.10.2016 17.00

Talousarvioaloite TAA 55/2016 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan toiminnallisuuden parantamiseen (116 000 000 euroa)

SariEssayahkdym.

Eduskunnalle

Tavaraliikenteeseen kohdistetut parannukset alentavat yritysten logistiikkakustannuksia ja edistävät kehitystä koko Suomessa. Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan sähköistäminen ja Iisalmi—Kontiomäki-radan yhdistäminen kolmioraiteella sekä Siilinjärven Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan raiteen sähköistäminen ovat Pohjois-Savon ja Suomen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän kannalta välttämättömiä hankkeita.  

Ylivieska—Iisalmi-rata palvelee erityisesti raskasta tavaraliikennettä ja radan sähköistyksen sekä liikennepaikkojen parantamisen kerrannaisvaikutukset koko Suomen tavarankuljetukseen ja operaattoreiden investointeihin ovat huomattavat. Ylivieska—Iisalmi-rata on rataverkon vilkkain sähköistämätön rataosa ja on oleellinen osa kuljetusketjua, jonka osalta lisätalousarviossa (2015) päätettiin välin Pännäinen—Pietarsaari sähköistyksestä. Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 2012 on vuosina 2012—2015 alkavaksi kehittämishankkeeksi osoitettu Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden parantaminen. 

Rataosuuksien kuljetukset koostuvat Venäjän transitoliikenteestä ja Kainuun ja Savon kotimaan kaivos- ja metsäteollisuuden vienti- ja raaka-ainevirroista. Yaran Siilinjärven tehtaiden ja Savon radan sähköistys 5 km:n matkalta mahdollistaa kuljetusten siirtämisen sähköjunaliikenteellä ja alentaa siten logistiikkakustannuksia. Ratojen sähköistyksen ja kolmioraiteen toteutuksen kustannusarvio on noin 116 000 000 euroa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 116 000 000 euroa momentille 31.10.77 Iisalmi—Ylivieska—Kontiomäki-radan sähköistämiseen, Iisalmen kolmioraiteeseen ja Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan osuuden sähköistämiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
SariEssayahkd
ElsiKatainenkesk
MattiSemivas
RiittaMyllersd
MarkkuRossikesk
KristaMikkonenvihr
PenttiOinonenps
KimmoKiveläps
HannakaisaHeikkinenkesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
SeppoKääriäinenkesk