Viimeksi julkaistu 19.4.2021 15.06

Talousarvioaloite TAA 81/2016 vp 
Hannakaisa Heikkinen kesk ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (30 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 esitetään poistettavaksi momentti 29.40.52 (erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan). Määräraha oli vuonna 2014 29,144 miljoonaa euroa, vuonna 2015 30,299 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 31,679 miljoonaa euroa. 

Määrärahan peruste on yliopistolain 75 ja 92 a pykälissä mainittu seuraavasti: "Valtio korvaa vuosittain yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa. Valtio korvaa lisäksi vuosittain yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeestä suoritettua apteekkimaksua." 

Kun valtionrahoitusta yliopistojen toimintamenoihin esitetään supistettavaksi n. 31,8 miljoonaa euroa, on ehdotettu määrärahan poisto vielä lisävähennys näille kahdelle yliopistolle. Erityisesti Itä-Suomen yliopistossa määrärahojen väheneminen heikentää merkittävästi opetus- ja tutkimustoimintaa, koska yliopiston mahdollisuus saada ulkopuolista rahoitusta mm. tilaustutkimusten kautta on koulutusalojen monipuolisuudesta huolimatta erityisen haasteellista.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa talousarvioon momentin 29.40.52 ja lisää momentille 30 000 000 euroa Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan. 
Helsingissä 30.9.2016 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Seppo Kääriäinen kesk 
Elsi Katainen kesk 
Krista Mikkonen vihr 
Markku Rossi kesk 
Matti Semi vas 
Riitta Myller sd 
Pentti Oinonen ps 
Sari Essayah kd 
Kimmo Kivelä ps 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd