Talousarvioaloite
TAA
81
2016 vp
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (30 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 esitetään poistettavaksi momentti 29.40.52 (erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan). Määräraha oli vuonna 2014 29,144 miljoonaa euroa, vuonna 2015 30,299 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 31,679 miljoonaa euroa. 
Määrärahan peruste on yliopistolain 75 ja 92 a pykälissä mainittu seuraavasti: "Valtio korvaa vuosittain yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa. Valtio korvaa lisäksi vuosittain yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeestä suoritettua apteekkimaksua." 
Kun valtionrahoitusta yliopistojen toimintamenoihin esitetään supistettavaksi n. 31,8 miljoonaa euroa, on ehdotettu määrärahan poisto vielä lisävähennys näille kahdelle yliopistolle. Erityisesti Itä-Suomen yliopistossa määrärahojen väheneminen heikentää merkittävästi opetus- ja tutkimustoimintaa, koska yliopiston mahdollisuus saada ulkopuolista rahoitusta mm. tilaustutkimusten kautta on koulutusalojen monipuolisuudesta huolimatta erityisen haasteellista.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta palauttaa talousarvioon momentin 29.40.52 ja lisää momentille 30 000 000 euroa Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan. 
Helsingissä 30.9.2016 
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Markku
Rossi
kesk
Matti
Semi
vas
Riitta
Myller
sd
Pentti
Oinonen
ps
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Viimeksi julkaistu 10.10.2016 16.24