Toimenpidealoite
TPA
41
2016 vp
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Toimenpidealoite kuntien omistamien öljylämmitteisten kiinteistöjen muuttamisesta maalämmölle
Eduskunnalle
Ehdotamme, että hallitus ryhtyy toimiin öljylämmityksen vähentämiseksi kuntien omistamissa kiinteistöissä. Ehdotamme kolmivuotista kampanjaa, jolla kannustetaan kuntia vaihtamaan öljylämmitteiset kiinteistönsä käyttämään uusiutuvaa energiaa, kuten maalämpöä. Muutos on tärkeä Suomen pyrkiessä omalta osaltaan kohti ilmastotavoitteita. Sen työllisyyttä luova vaikutus on myös merkittävä. 
Suomessa on edelleen yhteensä noin 10 000 öljylämmitteistä kuntien omistamaa rakennusta, kuten kouluja, terveyskeskuksia ja vanhainkoteja. Tavoitteena on muuttaa kolmen vuoden kampanjan aikana noin 6 000 näistä rakennuksista käyttämään uusiutuvaa energiaa. Muutos tuottaisi arviolta 3 000 henkilötyövuotta ja säästäisi yhteensä 60 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa.  
Monilla kunnilla on tällä hetkellä korkea kynnys investoida kiinteistöihinsä muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen synnyttämän epävarmuuden vuoksi. Näin ollen lämmitystavan vaihtamisiakaan ei juuri panna toimeen, vaikka investointien takaisinmaksuaika on varsin lyhyt. 
Yksi mahdollisuus saada investoinnit kunnissa vauhtiin on hyödyntää ESCO-palvelua (Energy Service Company). ESCO on palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-konseptin mukaan toimittaessa palveluntarjoaja ottaa vastuulleen koko prosessin lähtien kartoituksesta ja suunnittelusta ja päätyen aina lämmitysmuodon vaihtamiseen ja siitä saatavan säästön takaamiseen saakka. Tilaaja maksaa palveluntarjoajan kulut ja palkkion lämmityksessä syntyneistä säästöistä. Takaisinmaksuaika kiinteistöjen maalämpöinvestoinneissa on keskimäärin 4—6 vuotta.  
Vihreät esittää, että työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää kolmivuotisen kampanjan kuntien omistamien öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitystavan muuttamiseksi maalämmölle. Informaation ja koulutuksen lisäämisen ohella tulee selvittää, miten esimerkiksi ESCO-palvelukonseptin mukaiset rahoitusmallit saadaan laajalti käyttöön kunnissa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kannustaakseen kuntia vaihtamaan vanhat lämmitysöljykattilat uusiutuvaa energiaa käyttävään maalämpöön. 
Helsingissä 20.10.2016 
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jani
Toivola
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Antero
Vartia
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 25.10.2016 14.52