Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 44/2016 vp

Viimeksi julkaistu 25.10.2016 15.25

Toimenpidealoite TPA 44/2016 vp Toimenpidealoite homekorjausten tukemisesta

KristaMikkonenvihrym.

Eduskunnalle

Kunnissa on valtavasti kouluja, päiväkoteja ja hoitolaitoksia, joissa on home- ja kosteusvaurioita. Selvitysten mukaan sisäilmaongelmia on selvästi yli puolessa kouluista ja päiväkodeista. Merkittävä kosteusvaurio on 12—18 %:ssa koulujen ja päiväkotien ja 20—26 %:ssa hoitolaitosten kerrosalasta. Home- ja kosteusvaurioisissa tiloissa oleilee jopa 300 000 henkeä. 

Suuri osa home- ja kosteusvaurioille altistuvista on lapsia ja nuoria. Osa heistä on joutunut oleilemaan homerakennuksissa vuosikausia ja sairastunut loppuiäkseen. Tilanne on kohtuuton. 

Sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo 25 vuotta. Sen sijaan, että asia olisi korjattu, korjausvelan määrä on tuona aikana kaksinkertaistunut. Koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten korjausvelan määrä on jo noin 4,65 miljardia euroa. 

Nyt on oikea aika kuitata tämä korjausvelka, kun korot ovat alhaalla ja työpaikkoja tarvitaan erityisen kipeästi.  

Tarkastusvaliokunta teki vuonna 2012 selvityksen rakennusten home- ja kosteusongelmista. Eduskunta hyväksyi selvityksestä vuonna 2013 mietinnön, joka sisälsi lukuisan joukon konkreettisia toimenpide-esityksiä asian korjaamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä eduskunta edellytti hallitusta laatimaan päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten kunnostamiseksi ja terveyshaittojen vähentämiseksi pitkän tähtäimen suunnitelman, jonka toteuttamista tuetaan nykyistä suuremmalla valtion tuella. 

Mietinnön pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö laativat yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa suunnitelman eduskunnan edellyttämistä toimenpiteistä (OKM/17/511/2014, STM/3168/2014). Suunnitelmassa esitetään, että valtio tukee oppilaitosten ja päiväkotien sekä sosiaali- ja terveysalan rakennushankkeita määräaikaisesti kymmenen vuoden ajan 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Hankekohtainen avustus olisi 15—25 % hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toimeenpannakseen perusteluissa mainitun suunnitelman koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten homekorjausten tukemisesta eduskunnan edellyttämällä tavalla. 
Helsingissä 21.10.2016 
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
HeliJärvinenvihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
JohannaKarimäkivihr
SatuHassivihr
JaniToivolavihr
OzanYanarvihr
AnteroVartiavihr
Olli-PoikaParviainenvihr
JyrkiKasvivihr