Toimenpidealoite
TPA
55
2016 vp
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Toimenpidealoite yrityksen ensimmäisen työntekijän palkan sivukulujen määräaikaisesta huojentamisesta
Eduskunnalle
Suomen työllisyysaste on verrokkimaihin verrattuna matala. Kansainvälisessä vertailussa käy myös ilmi, että meidän pienyrityksemme työllistävät vähemmän kuin vastaavankokoiset yritykset useissa Euroopan maissa. 
Useat pienet ja suuremmatkin yritykset ovat alkuun olleet yhden hengen yrityksiä. Kasvun alkuvaiheen iso kynnys on ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen. Työllisyystilanteen parantamiseksi on tarpeen madaltaa tätä kynnystä. 
Suomessa on yli 160 000 yhden hengen yritystä, joten työllistämispotentiaali on merkittävä. Ehdotamme, että yrityksen ensimmäisen työntekijän osalta työnantaja vapautetaan sivukulujen maksamisesta yhden vuoden määräajaksi lukuun ottamatta pakollista tapaturma- ja henkivakuutusta. Tämä merkitsisi lähes 20 %:n alennusta työnantajan palkkauskuluihin verrattuna normaalitilanteeseen ja olisi siksi tuntuva huojennus yrityksen kuluihin. Määräaikaisena tukena tämä ei aiheuttaisi merkittävää markkinahäiriötä tai kilpailuasetelman vinoutumaa. 
Muutos aiheuttaisi lievää tasapaino-ongelmaa eläke- ja sosiaaliturvarahastoille. Toisaalta työllisyystilanteen paraneminen kohentaisi pitemmällä aikavälillä niidenkin rahoitusasemaa ja myös julkisen talouden kokonaistilannetta merkittävästi. 
Jos tämä palkkaamiskynnyksen alentaminen ei tepsi eli työpaikkoja ei synny, ei aiheudu myöskään rahoitusaseman heikentymistä eläke- ja sosiaaliturvarahastoille. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yhden hengen yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkauskynnyksen alentamiseksi huojentamalla määräaikaisesti työntekijän palkan sivukuluja. 
Helsingissä 27.10.2016 
Ville
Niinistö
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Touko
Aalto
vihr
Emma
Kari
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Viimeksi julkaistu 8.11.2016 10.53