Toimenpidealoite
TPA
56
2016 vp
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Toimenpidealoite verotuksen ottamisesta mukaan perustulokokeiluun
Eduskunnalle
Perustulo ansaitsee hyvän kokeilun, jonka valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa kuullaan asiantuntijoita sekä noudatetaan tieteellisesti päteviä kriteerejä ja hyvän tiedontuotannon periaatteita. Tavoitteena tulee olla yleistettävä tieto ja tulokset, joiden pohjalta voidaan tehdä poliittisia päätöksiä perustulon jatkosta Suomessa.  
Hallituksen esitys perustulokokeilusta on kuitenkin niin rajallinen, ettei sen tuloksena synny perustulon jatkoselvityksen kannalta yleistettävää, käyttökelpoista tietoa. Kokeilun yksi keskeinen puute on verotuselementin puuttuminen. Perustulokokeilussa perustulo on verovapaata tuloa.  
Oikeassa perustulomallissa perustulo ei pienene, vaikka ansiotulot kasvavat, mutta verotus alkaa ensimmäisestä ansaitusta eurosta. Siksi oikea perustulo ei lisää nettotuloja keskimääräistä palkkaa ansaitseville. 
Sen sijaan kokeilussa maksettava perustulo jää käteen, vaikka työllistyisi hyvälläkin palkalla. Se tekee kokeiltavasta mallista sellaisen, ettei sitä ole käytännössä mahdollista ottaa käyttöön. Perustulossa ei ole kyse siitä, että lisätään jokaisen ansiotuloja saavan ansioita perustulon kokoisella summalla.  
Puuttuvan verotuselementin lisääminen perustulokokeiluun tekisi kokeiluasetelmasta vielä realistisemman ja vähentäisi kustannuksia. Keskeistä kokeilun kannalta olisi saada kokeilussa kerättävät verot palautettua kokeilubudjettiin. Jos raha palautuisi kokeiluun, olisi kokeilua mahdollista laajentaa ja ottaa mukaan useampia ihmisryhmiä ja enemmän ihmisiä. Näin kokeilusta saataisiin monipuolisemmat ja laajemmat tulokset.  
Jos kokeiltava perustulo ei olisi verovapaa etuus, muistuttaisi kokeiltava järjestelmä enemmän todellista ja hinnaltaan toteuttamiskelpoista perustuloa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perustulokokeilun kehittämiseksi niin, että kokeiluun otetaan mukaan verotuselementti, joka palauttaa verotuksen kautta kerättävät verot kokeilun budjettiin. 
Helsingissä 27.10.2016 
Krista
Mikkonen
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Antero
Vartia
vihr
Touko
Aalto
vihr
Emma
Kari
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Viimeksi julkaistu 31.10.2016 16.15