Toimenpidealoite
TPA
57
2016 vp
Emma
Kari
vihr
ym.
Toimenpidealoite pakolaiskiintiön moninkertaistamisesta
Eduskunnalle
Maailmassa on yli 65 miljoonaa pakolaista, enemmän kuin koskaan aiemmin. Heistä 86 prosenttia on kehitysmaissa. Nykyinen epäsuhta vastuun jakautumisessa näkyy Syyrian pakolaistilanteessa. Libanonissa, joka on Suomen kokoinen maa, joka viides asukas on syyrialainen pakolainen.  
Humanitaarinen hätä ei ole vaikuttanut pysyvästi Suomen pakolaiskiintiöön. Vuodesta 2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä vuodessa. Käytännössä tästäkin suurin osa vastaanotetaan EU:n yhteisten sopimusten kautta. Vuosina 2014 ja 2015 pakolaiskiintiötä nostettiin väliaikaisesti 300 hengellä Syyrian vaikean tilanteen vuoksi. Nyt tämäkin väliaikainen kasvu on leikattu pois, vaikka humanitaarinen tilanne Syyriassa on vain pahentunut ja Aleppon tilanne on katastrofaalinen.  
Lähes viisi miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan naapurimaihin. Yksin Turkissa on paossa 2,5 miljoonaa syyrialaista. Tämän vuoden puolivälissä hallitukset olivat luvanneet alle puolet niistä varoista, joita avustusjärjestöt tarvitsisivat syyrialaispakolaisten auttamiseen. Tilanne on kestämätön. Sen seurauksena miljoonat sotaa pakenevat joutuvat elämään epäinhimillisissä oloissa. Lisärahoitus on tärkeää, mutta erittäin kipeästi tarvittaisiin myös pakolaisten uudelleensijoittamista naapurivaltioista. Hätä ja pakolaisten avuntarve eivät rajoitu pelkästään Syyriaan, joten ei saa myöskään unohtaa pitkäaikaisista konflikteista tai ihmisoikeusloukkauksista kärsiviä.  
Nyt sotaa pakenevien on vaikea päästä turvaan kriisimaista. Suomen tulee kantaa vastuunsa näistä ihmisistä. Laillisten reittien puute lisää ihmissalakuljetusta. Luomalla laillisia reittejä voidaan tehdä maahanmuutosta myös hallitumpaa ja viedään pohja ihmissalakuljetukselta. Yksi konkreettinen keino auttaa sotaa ja vainoa pakenevia ja kaikkein haavoittuneimpia ihmisiä on nostaa pakolaiskiintiötä.  
Useat hallituksen ministerit ovat todenneet julkisuudessa, että pakolaiskiintiötä voitaisiin nostaa huomattavastikin, "kunhan turvapaikanhakijatilanne saadaan ensin hallintaan". Nyt tilanne on hallinnassa. Suomeen arvioidaan saapuvan tänä vuonna kolmannes vähemmän turvapaikanhakijoita kuin mitä oli ennakoitu ja viidennes siitä, mitä viime vuonna.  
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on vaatinut kansainvälistä yhteisöä vastaanottamaan enemmän Syyriasta pakenevia ihmisiä. Järjestön mukaan Syyrian sisällissota on johtanut suurimpaan humanitaariseen kriisin sitten toisen maailmansodan.  
Edelläkävijöitäkin on, kuten Kanada, joka on vastaanottanut lähes 30 000 syyrialaista sitten marraskuun 2015. Mallia tulisi ottaa myös muista Pohjoismaista, kuten Norjasta, joka on korottanut kiintiötään merkittävästi ja jossa kiintiö on tänäkin vuonna 3 120. Ruotsi on ilmoittanut nostavansa pakolaiskiintiönsä 5 000 henkeen kahden vuoden sisällä, vaikka Ruotsiin saapuu moninkertainen määrä turvapaikanhakijoita Suomeen verrattuna.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nykyisen pakolaiskiintiön moninkertaistamiseksi. 
Helsingissä 28.10.2016 
Emma
Kari
vihr
Erkki
Tuomioja
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Antero
Vartia
vihr
Touko
Aalto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Li
Andersson
vas
Eva
Biaudet
r
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Anders
Adlercreutz
r
Mikaela
Nylander
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Mats
Löfström
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Thomas
Blomqvist
r
Kari
Uotila
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Anna
Kontula
vas
Matti
Semi
vas
Annika
Lapintie
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Viimeksi julkaistu 31.10.2016 16.34