Toimenpidealoite
TPA
7
2015 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Toimenpidealoite sosiaali- ja terveysmenojen yhteisen maksukaton selvittämisestä
Eduskunnalle
Talousarviossa lääke- ja matkakorvauksiin esitetään leikkauksia, samalla kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat. Näin tehdään siitä huolimatta, että kotitalouksien rahoitusosuus on Suomessa erityisesti terveydenhuollossa kansainvälisesti korkea. Vain muutamissa muissa EU-maissa kotitalouksien maksama osuus terveydenhuollon menoista on suurempi kuin Suomessa (OECD 2010). 
Rankimmin omavastuiden korotus iskee niihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia. Suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kolminkertaistuneet sitten vuoden 1990. Jo tälläkin hetkellä pienituloiset tinkivät välttämättömistä lääkkeistä ja tarpeen mukaisesta hoidosta. Tämä voi edelleen kasvattaa sosioekonomisia terveyseroja, jotka jo nyt OECD:n tutkimusten mukaan ovat Suomessa huomattavia.  
Erityisesti terveys- ja sosiaalisektorille kohdistuvissa säästöissä on tärkeää pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja huolehtia pienituloisten toimeentulosta myös taloudellisesti vaikeina aikoina.  
Kaikkein vähävaraisimpien henkilöiden ongelmien kärjistymistä tulisi ehkäistä laatimalla tuloihin sidottu yhteinen vuotuinen maksukatto lääke- ja matkakustannuksille sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille. Kustannukset laskettaisiin yhteen kalenterivuosittain, ja kun maksukatto on saavutettu, palvelut olisivat maksuttomia tai niistä perittäisiin vain pieni omavastuu. Näin saataisiin torjuttua liian suuren maksutaakan kohdistuminen kaikkein köyhimmille.  
Nykytilanne, jota hallituksen säästöt ja leikkaukset vielä kohtuuttomasti heikentävät, asettaa pienituloiset ja sosiaali- ja terveyspalveluita paljon tarvitsevat epätasa-arvoiseen asemaan. On riski, että terveydenhoitoa laiminlyödään varojen puutteessa, mikä pahentaa tilannetta ja lisää myöhempiä hoidon kustannuksia, kuten myös inhimillisiä kustannuksia. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysmenojen yhteisen maksukaton selvittämiseksi. 
Helsingissä 5.10.2015 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Emma
Kari
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Antero
Vartia
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Touko
Aalto
vihr
Viimeksi julkaistu 12.10.2015 11.28