HE 101/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 101/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain muuttamisesta, tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.11.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.11.1999

Lausumat

HE 101/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää valtiovarainministeriön selvittävän vielä tämän syksyn aikana, miten Venäjällä työskentelevien verotuksessa olevat epäselvyydet voidaan korjata, ja edellyttää hallituksen antavan tarvittaessa asiasta eduskunnalle lakiesityksen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.10.1999

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/1999 vp

Pvm

09.11.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 62/1999 vp

​​​​