HE 101/2010

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 101/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.12.2010

Lausumat

HE 101/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen 1) seuraavan tarkkaan uudistuksen vaikutuksia muun muassa kuntien välisiin kustannuksiin sekä 2) selvittävän itsenäisesti asuvien ja avohuollon piirissä olevien henkilöiden kotikunnan määräytymiseen liittyvät eri kysymykset ja ryhtyvän tarvittaessa valmistelemaan lainsäädännöllisiä muutoksia.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.12.2010

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 27/2010 vp

Pvm

17.12.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 261/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​