EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 102/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 31.01.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.03.2007

Lausumat

HE 102/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin osakeyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen verotukseen liittyvien ongelmien poistamiseksi siten, että näiden rahastojen kilpailukykyiset toimintaedellytykset voidaan turvata.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.01.2007

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 31/2006 vp

Pvm

14.03.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 277/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp