HE 124/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 124/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.11.1996

Lausumat

HE 124/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen pikaisesti saattavan loppuun arpajaislain muutosvalmistelut, joilla voidaan turvata rahapelien tuoton käyttäminen kansallisen kulttuurin ja yleishyödyllisen toiminnan turvaamiseen. Tässä yhteydessä tulee ratkaista pysyvästi myös veikkaus- ja rahapelien tuoton käyttäminen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.11.1996

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 8/1996 vp

Pvm

20.11.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 170/1996 vp

​​​​