EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 133/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 30.11.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 08.12.2009

Lausumat

HE 133/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että yrittäjien matkakustannusten vähentämiseen liittyvät ongelmat selvitetään kokonaisvaltaisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Selvitys on tehtävä ottaen huomioon kaikki eri yritysmuodot ja myös tilapäisistä työmatkoista aiheutuvien matkakustannusten vähennysoikeus.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
24.11.2009

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2009 vp

Pvm

08.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 208/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

20.09.2011

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 3/2011 vp