HE 136/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 136/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.02.2001

Lausumat

HE 136/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että Kriminaalihuoltoyhdistyksen omaisuusjärjestelyjä tehtäessä hallitus huolehtii siitä, että perustettavalle säätiölle luovutetaan Kriminaalihuoltoyhdistyksen alkuperäiseksi katsottavaa omaisuutta sellainen määrä, että sillä voidaan turvata niiden Kriminaalihuoltoyhdistyksen toimintamuotojen jatkuminen, joita ei siirretä valtion tehtäviksi ja joilla pyritään edesauttamaan vankilasta vapautuvien vankien yhteiskuntaan sijoittumista.

HE 136/2000 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että Tampereen toimintakeskukselle myönnetään määrärahaa lainrikkojien kuntouttamisen edistämiseen suuntautuvien uusien projektien rahoittamiseen, koska keskuksessa vapautuu kokenutta henkilökuntaa, jonka aikaisempi toiminta ja projektityöskentely on osoittautunut tulokselliseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.12.2000

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2000 vp

Pvm

12.02.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 212/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

17.06.2005

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 11/2005 vp

​​​​