HE 144/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 144/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.12.2000

Lausumat

HE 144/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa pikaisesti parlamentaarisen toimikunnan selvittämään aikuiskoulutuksen koko kentän tavoitteita, kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista sekä rahoitusta.

HE 144/2000 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että lääninhallitukset ammatillisen lisäkoulutuksen ostopäätöksiä tehdessään korostavat useiden oppilaitosten yhteistyöhankkeita ja täten edistävät koulutuksen laadun kehitystä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.12.2000

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 14/2000 vp

Pvm

07.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 211/2000 vp

​​​​