HE 166/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 166/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisistä teistä annetun lain ja yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 28.11.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 28.11.2000

Lausumat

HE 166/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii osaltaan siitä, että yksityisteiden valtionapu nostetaan mahdollisimman pian vähintään 100 miljoonaan markkaan vuodessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
21.11.2000

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 11/2000 vp

Pvm

28.11.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 170/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

04.06.2004

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

11.05.2005

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

05.05.2006

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 8/2006 vp

​​​​