HE 166/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 166/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.02.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.04.2015

Lausumat

HE 166/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi uuden säätiölain toimivuutta ja toimeenpanoa sekä antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.01.2015

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 20/2014 vp

Pvm

07.04.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 276/2014 vp