EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 167/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.12.2009

Lausumat

HE 167/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuksia laajentaa öljysuojarahaston rahoituspohjaa sekä huolehtii öljysuojarahaston jatkuvuudesta ja sen toimintakyvyn turvaamisesta tarvittaessa talousarvioratkaisuin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2009

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 11/2009 vp

Pvm

10.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 231/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp