EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 208/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle pienten lasten hoidon tukemista koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 208/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen uudistuksen sekä päivähoidon maksujärjestelmän toimivuutta ja taloudellista kehitystä ja ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin. Toimenpiteissä on otettava huomioon paitsi itse järjestelmien mahdolliset ongelmat myös muut niihin vaikuttavat muutokset kuten työllisyyden muutoksen vaikutukset eri hoitomuotojen kysyntään, kuntien erillisratkaisut ja perheiden ennakoimattomien valintojen aiheuttama kustannuskehitys.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
28.11.1996

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 35/1996 vp

Pvm

10.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 223/1996 vp