EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 243/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 24.03.1998

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 243/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus kiireellisesti valmistelee ja antaa eduskunnalle esityksen kilpailuneuvoston muuttamiseksi varsinaiseksi tuomioistuimeksi tai sen tehtävien siirtämisestä varsinaiseen tuomioistuimeen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.03.1998

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 2/1998 vp

Pvm

24.03.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 19/1998 vp